- NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Termomodernizacja budynku Ośrodka Kultury w Niemodlinie z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych – V oraz VI etap, nr umowy RPOP.03.02.02-16-0012/18

13-12-2018

baner.jpeg

„Termomodernizacja budynku Ośrodka Kultury w Niemodlinie z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych – V oraz VI etap”, nr umowy RPOP.03.02.02-16-0012/18

Beneficjentem projektu była Gmina Niemodlin

Ogólna wartość projektu wynosiła 3 259 229,08 zł, w tym 2 718 224,58 zł stanowiły wydatki kwalifikowane, a dofinansowanie wyniosło 1 199 824,32 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi priorytetowej III – Gospodarka niskoemisyjna, Poddziałanie 3.2.2 – Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej

Realizację projektu rozpoczęto w październiku 2017 roku, a zakończono w październiku 2018 roku

Celem projektu była poprawa efektywności energetycznej budynku Ośrodka Kultury, skutkująca zmniejszeniem zużycia energii cieplnej i elektrycznej. Ograniczenie emisji pyłów i gazów do atmosfery. Zwiększenie komfortu użytkowania obiektu oraz poprawa estetyki budynku.

Realizacja projektu obejmowała swoim zakresem:

 • wymianę istniejących kotłów c.o. na paliwo stałe, na kocioł gazowy,
 • modernizację węzła cieplnego w kotłowni,
 • wymianę instalacji centralnego ogrzewania z zastosowaniem zaworów termostatycznych,
 • montaż trzystrefowego systemu zarządzania energią cieplną,
 • wymiana oświetlenie wewnętrznego na energooszczędne LED,
 • modernizacja systemu wentylacji mechanicznej sali widowiskowej i sali konferencyjnej,
 • montaż systemu tzw. zimnej wody, umożliwiającej regulację temperatury w systemie wentylacji,
 • montaż pompy cieplnej na potrzeby uzyskania ciepłej wody użytkowej,
 • docieplenie podłóg w sali konferencyjnej, w holu oraz foyer,
 • wymiana posadzki i okładzin ścian w holu i przedsionku,
 • wymiana parkietu w sali konferencyjnej i foyer,
 • przebudowa toalet przy sali widowiskowej wraz z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych,
 • zewnętrzne, przeciwwilgociowe zabezpieczenie obiektu wraz z dociepleniem ścian piwnic,
 • docieplenie ścian wraz z obróbką tynkarską elewacji obiektu,
 • wykonanie obróbek blacharskich,
 • wykonanie nowego tarasu wraz z budową podjazdu dla osób niepełnosprawnych,
 • przebudowa wewnętrznego parkingu oraz zewnętrznych ciągów pieszych,
 • wykonanie opaski wokół budynku,
 • wykonanie nowego ogrodzenia nieruchomości.

  DSC_1013.jpeg
  DSC_0001.jpeg
  DSC_0043.jpeg
  DSC_0032.jpeg
  DSC_0022.jpeg
  DSC_0020.jpeg
  DSC_0010.jpeg
  DSC_0009.jpeg