- NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Informacja

23-09-2010

W dniu 21 września 2010 r. w Ośrodku Kultury w Niemodlinie odbyła się uroczysta sesja Rady Miejskiej z okazji 20-lecia samorządu terytorialnego. W sesji uczestniczyli m.in.: Wojewoda Opolski Ryszard Wilczyński, Marszałek Województwa Opolskiego Józef Sebesta, Przewodniczący Sejmiku Województwa Opolskiego Bogusław Wierdak, Burmistrz Niemodlina Mirosław Stankiewicz, burmistrzowie, wójtowie oraz przewodniczący rad sąsiednich gmin, byli i obecni radni Rady Miejskiej, przybyłe delegacje miast partnerskich, sołtysi, dyrektorzy jednostek, przedstawiciele stowarzyszeń.
Po wysłuchaniu okolicznościowych przemówień Marszałek Województwa Opolskiego Józef Sebesta wraz z Przewodniczącym Sejmiku Województwa Opolskiego Bogusławem Wierdakiem dokonali wręczenia okolicznościowych medali z okazji XX- lecia samorządu terytorialnego, którymi zostali uhonorowani: Stanisław Banasik, Krzysztof Bunia, Kazimierz Grębowiec, Bronisław Haładus, Edward Jędra, Łucja Kozik, Andrzej Miśta, Mirosław Okrzesik, Jan Oleksa, Zofia Osijewska, Czesław Paszkowski, Wiesław Pogonowski, Włodzimierz Przystupa, Witold Turowski, Zdzisław Wasylik, Zdzisława Bartków, Alicja Domalewska, Zofia Cichoń, Halina Grębowiec, Wanda Kubal, Jadwiga Kutyła, Maria Lata, Adela Malicka, Teresa Niemirowska, Mariola Olszewska, Mirosław Stankiewicz.
W trakcie uroczystości Burmistrz Niemodlina Mirosław Stankiewicz dokonał wręczenia honorowego odznaczenia „Zasłużony dla Ziemi Niemodlińskiej” następującym osobom: Józefowi Sebeście, Zofii Osijewskiej, Czesławowi Paszkowskiemu, Wiesławowi Pogonowskiemu, Kazimierzowi Grębowcowi i Janowi Oleksa. Jako Przewodniczący Kapituły „Złotego Sokoła” dokonał również wręczenia statuetki „Złoty Sokół” dla Niemodlińskiego Towarzystwa Regionalnego, za całokształt pracy na rzecz propagowania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Ziemi Niemodlińskiej.
  1.jpeg

2.jpeg

3.jpeg

4.jpeg

5.jpeg

6.jpeg

7.jpeg