-   Zapraszamy do obejrzenia filmu: Gmina Niemodlin w 2018 roku, inwestycje i wydarzenia, podsumowanie roku - NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Uchwała reklamowa

14-03-2019

11.03.19r. w Ośrodku Kultury odbyło się spotkanie informacyjne  w sprawie idei oraz elementów tzw. Ustawy Krajobrazowej organizowane przez Gminę Niemodlin oraz Fundację na rzecz Zamku Książęcego Niemodlin.

Spotkanie otworzyła Burmistrz Niemodlina Dorota Koncewicz.

Rzecznik prasowy Narodowego Instytutu Dziedzictwa- Pani Wioletta Łabuda- Iwaniak przedstawiła prezentację pt. „Krajobraz Mojego Miasta”. Dlaczego i dla kogo się zmieniamy? Omówiła w niej zasady, które powinny obowiązywać przy tworzeniu uchwały reklamowej przez samorządy oraz przedstawiła dobre przykłady miast, które już wprowadziły uchwałę w życie. Zaprezentowała również merytoryczne aspekty związane z parkami kulturowymi i tzw. Ustawą Krajobrazowa.

Prezes Fundacji na Rzecz Zamku Książęcego Niemodlin 1313- Pani Joanna Kardasińska zaprezentowała sprawozdanie z działalności fundacji poparte zdjęciami, publikacjami, danymi statystycznymi, które zobrazowały rozwój niemodlińskiej atrakcji turystycznej- Zamku Książęcego. Przedstawiła możliwości i potencjał jakie niesie za sobą turystyka kulturowa w oparciu o działania edukacyjne i promocyjne Zamku. Ponadto, zachęcała samorząd, mieszkańców, przedsiębiorców do wspólnych działań, które przełożą się na atrakcyjność miasta w oczach turystów i lokalnej społeczności.

 

11 września 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 25 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (Dz.U. z 2015 r. poz. 774). Ustawa dokonała nowelizacji wielu przepisów, w tym ustawy dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz.U z 2016 r. poz. 778, ze zm. dalej w tekście jako: u.p.z.p.). Na podstawie nowych przepisów samorządy gminne uzyskały kompetencję do wprowadzenia uchwały w sprawie lokalizacji reklam, obiektów małej architektury i ogrodzeń.

Ustawa krajobrazowa wprowadza do innych aktów prawnych szereg definicji, m.in.: reklamy, szyldu, krajobrazu, krajobrazów kulturowych i priorytetowych. Jednostki samorządu terytorialnego otrzymały tym samym nowe instrumenty mające na celu podniesienie jakości przestrzeni publicznych. Rady gmin określać będą mogły zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń. Na konkretnie wyznaczonych terenach wprowadzać można np. zakazy lokalizacji tablic i urządzeń reklamowych i zarządzić wymóg dostosowania stanu istniejącego do założeń uchwały. Dokument ten będzie posiadał status aktu prawa miejscowego. Dla obszarów z zatwierdzonymi „zasadami i warunkami…” gmina dodatkowo będzie mogła wprowadzić opłatę reklamową od posiadania tablic i urządzeń reklamowych.

(źródło: http://krajobrazmojegomiasta.pl/dla-samorzadow/ustawa-krajobrazowa)

f1.jpeg

f2.jpeg

f3.jpeg

f4.jpeg

f7.jpeg

f5.jpeg

f9.jpeg

f8.jpeg

f6.jpeg

 

Przygotowała: Monika Zaremba