Zapraszamy do obejrzenia filmu: Gmina Niemodlin w 2020 roku, inwestycje i wydarzenia, podsumowanie roku - NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Konferencja Euroregionu Pradziad

19-04-2019

Konferencja Euroregionu Pradziad odbyła się 17 kwietnia 2019 r. w Jeseniku.

Omówiono dotychczasową współpracę obu części Euroregionu w ramach Funduszu Mikroprojektów, realizację własnego projektu Euroregionu "Destynacja turystyczna Euroregionu Pradziad". Odbyła się także promocja publikacji "Świąteczne zwyczaje i tradycje".

Nagrodzeni zostali najlepsi beneficjenci polsko-czeskich projektów realizowanych za pośrednictwem Euroregionu, wśród których znalazła się Gmina Niemodlin. Nagrodę odebrała Burmistrz Niemodlina Dorota Koncewicz.

Przypomnijmy najważniejsze projekty:

  • Gmina Niemodlin pozyskała pieniądze na projekt „Transgraniczne dziedzictwo rodu Praschma” z Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska. Projekt powstał dzięki współpracy z Prażmem – miastem partnerskim Niemodlina. W ramach projektu wykonany został remont fragmentu zabytkowego muru wraz z basteją należącymi do gminy Niemodlin wraz z ich doświetleniem. Remont polegał na oczyszczeniu powierzchni muru kamiennego i ceglanego m.in. z graffiti, odsoleniu i odsuszeniu muru, uzupełnieniu ubytków w murze, usunięciu spoin cementowych i cementowo-wapiennych i zastąpieniu ich zaprawa wapienną, skuciu wtórnych tynków wewnątrz bastei, założeniu prętów stalowych w miejscach pęknięć, wykonaniu izolacji pionowej, hydrofobizacji muru i bastei, przełożeniu i uzupełnieniu dachówki ceramicznej - karpiówki na murze i bastei oraz rekonstrukcja i zwieńczenia bastei wg. materiałów archiwalnych.
  • Cztery rzeźby ustawiono przy Stawie Zamkowym. Na drewnianych pniach można podziwiać rzeźby: hrabiego Johanna Nepomucena Karla Praschmę, sokoła (herb Niemodlina) wraz z herbem rodu Praschmów i herbami miast partnerskich, rybaka wyławiającego karpie oraz Christopha Liebicha - leśnika wywodzącego się z Niemodlina, założyciela "Praskiej Szkoły" leśnictwa. W Niemodlinie zorganizowano plener rzeźbiarski. Brali w nim udział artyści z Polski i Czech: Stanisław Kilarecki, František Vitásek, Ignacy Nowodworski oraz Miroslav Gross. Przedsięwzięcie było możliwe w ramach realizacji projektu pn.: "Transgraniczne dziedzictwo rodu Praschma - II Etap - Przywrócenie pamięci", który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska oraz ze środków budżetu państwa RP w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Pradziad. Wykonane rzeźby stanowią kolejną atrakcję na wspólnym transgranicznym szlaku.
  • Dziewięć drużyn z Polski i Czech wzięły udział w Międzynarodowym Turnieju Unihokeja w Hali Widowiskowo - Sportowej w Niemodlinie. Zawody odbyły się w ramach realizacji projektu transgranicznego współfinansowanego przez Euroregion Pradziad pt. "Młodzi unihokeiści poznają polski i czeski Śląsk". Organizatorem turnieju było Publiczne Gimnazjum i Szkoła Podstawowa w Graczach.
  • W ramach realizacji projektu pn.: "Transgraniczne dziedzictwo rodu Praschma - II Etap - Przywrócenie pamięci" w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Pradziad powstał komiks "Złota Księga - Zamek w Niemodlinie" oraz mozaika historyczna - puzzle z motywami zdjęciowymi obu miast Niemodlina i Prażma.

f1.jpeg

f3.jpeg

f4.jpeg

f2.jpeg

f5.jpeg

slajd2.jpeg

statuetka.jpeg

f6.jpeg

f7.jpeg

f8.jpeg

Przygotowała: Monika Zaremba