- NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Sprawdź termin ważności dowodu osobistego

10-01-2014

W roku 2014 upływa termin ważności dowodów osobistych wydanych w 2004 roku na okres 10 lat. Ważność tracą także dowody osobiste wydane osobom niepełnoletnim w 2009 roku, czyli dowody z 5-letnim terminem ważności. Każdy posiadacz dowodu osobistego powinien sam sprawdzić w swoim dowodzie osobistym, kiedy upływa ten termin – jest on wskazany w prawym dolnym rogu dowodu, na stronie ze zdjęciem. Mieszkańcy Gminy Niemodlin, którym upływa termin ważności dowodu proszeni są o zgłaszanie się w Wydziale Spraw Obywatelskich i Społecznych Urzędu Miejskiego w Niemodlinie w celu złożenia wniosku o jego wymianę. Z wnioskiem o wymianę dowodu osobistego należy wystąpić osobiście, nie później niż na 30 dni przed upływem terminu ważności tego dokumentu.

Dowody osobiste wydawane są bezpłatnie.

Przypomina się jednocześnie, iż dowód osobisty traci ważność również w przypadku zmiany danych zawartych w dowodzie (tj. zmiany nazwiska, imienia, adresu zameldowania, numeru Pesel, daty urodzenia), o ile w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany nie został złożony wniosek o wymianę tego dokumentu.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa osoba, która uchyla się od obowiązku posiadania lub wymiany dowodu osobistego podlega karze ograniczenia wolności albo karze grzywny.

Szczegółowe informacje w sprawach dotyczących wydawania dowodów osobistych można uzyskać w Wydziale Spraw Obywatelskich i Społecznych Urzędu Miejskiego w Niemodlinie osobiście (pokój nr 48 II piętro) lub pod nr telefonu 77 4025334.