Zapraszamy do obejrzenia filmu: Gmina Niemodlin w 2020 roku, inwestycje i wydarzenia, podsumowanie roku - NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Projekt "W rodzinie MOC!"

14-05-2019

Fundacja „PLAN B”  zrealizowała projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich:

W rodzinie MOC!

Lider: Fundacja „PLAN B”

Partner: Gmina Niemodlin, w imieniu której realizatorem projektu będzie Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemodlinie

Partner: Gmina Korfantów, w imieniu której realizatorem projektu będzie Ośrodek Pomocy Społecznej w Korfantowie

Projekt  zakłada komplementarne usługi wsparcia rodzin, w tym usługi pracy z rodziną zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332) m.in. poprzez:

  • konsultacje i poradnictwo specjalistyczne, w tym obywatelskie,
  • terapię i mediację,
  • organizowanie dla rodzin spotkań, mających na celu wymianę doświadczeń oraz zapobieganie izolacji, zwanych grupami wsparcia lub grupami samopomocowymi.
  • pomoc dla rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo wychowawczych poprzez wsparcie rodziny wspierającej.

Głównym celem projektu była poprawa funkcjonowania społecznego 22 rodzin mających problemy opiekuńczo-wychowawcze w tym rodzin w   szczególnej sytuacji zagrożenia utratą możliwości opieki nad dziećmi, z gm. Niemodlin i gm. Korfantów w okresie 01.05.2018 – 30.04.2019  poprzez zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i wdrożenie działań prewencyjnych mających na celu ograniczenie     umieszczania dzieci w pieczy zastępczej.

Wartość projektu: 446 375,00  zł

Wysokość wkładu Unii Europejskiej: 379 418,75 zł

SKMBT_C22019051408430.jpeg