- NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Relacja ze spotkania noworocznego Burmistrza z mieszkańcami

16-01-2014

Dnia 10 stycznia br. w Ośrodku Kultury odbyło się spotkanie noworoczne.
Spotkanie rozpoczął Burmistrz Niemodlina Pan Mirosław Stankiewicz swoim wystąpieniem p.t. Podsumowanie roku 2013 oraz plany na rok 2014 :

"W minionym roku pożegnaliśmy dwóch wspaniałych ludzi związanych z ziemią niemodlińską:
Profesora Damiana Jerzego Tomczyka oraz
Podpułkownika Mirosława Łozińskiego

Szanowni Mieszkańcy,

Wprowadzona przez ministra finansów Rostowskiego od 2012 roku nowa reguła zadłużenia indywidualnego gmin wymusiła opracowanie i wdrożenie planu oszczędnościowego w naszej gminie. Rok 2013 był drugim z kolei rokiem wprowadzania tych zmian. Były one konieczne, aby rok 2014 zarówno dla mieszkańców, jak i władz Niemodlina stał się rokiem, w którym gmina będzie mogła normalnie funkcjonować. Dodatkowym zabezpieczeniem gminy było spłacenie części kredytów poprzez emisję obligacji komunalnych, tak aby w latach 2015 – 2020 gmina mogła skorzystać ze środków unijnych w nowej perspektywie finansowej UE. Zbyt niska subwencja oświatowa roku 2013, a także ograniczone możliwości dofinansowania oświaty z budżetu gminy wymusiły likwidację małej Szkoły Podstawowej w Grabinie, a także ograniczenie kosztów funkcjonowania stołówek szkolnych. Zmiany te chociaż niepopularne były absolutnie konieczne. Niemniej dążono do takiego wprowadzenia zmian, które w najmniejszym stopniu pogarszałyby sytuację mieszkańców. Gmina przekazała na 6 lat majątek zlikwidowanej szkoły Stowarzyszeniu Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie, spełniając oczekiwania mieszkańców, aby dzieci mogły być uczone dalej w Grabinie. Funkcjonowanie kosztotwórczych kuchni szkolnych zastąpiono zdecydowanie tańszą usługą cateringową. Wprowadzono daleko idące oszczędności w funkcjonowaniu jednostek gminnych, począwszy od Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, poprzez Ośrodek Pomocy Społecznej, a kończąc na Ośrodku Kultury, Bibliotece i Ośrodku Sportu i Rekreacji. Jednocześnie początek roku był trudnym okresem przygotowania i wdrażania nowych przepisów dotyczących gospodarki odpadami. Nowe zasady nakazujące pełną segregację śmieci, połączone z nowymi stawkami za odbiór i ich utylizację, powodowały zaniepokojenie mieszkańców.

Na tle tych zmian pojawiły się głosy niezadowolenia, które bardzo szybko zaczęła wykorzystywać grupa ludzi dążących jedynie do przejęcia władzy poprzez przyspieszone wybory samorządowe. Grupa ta w swoich działaniach posługiwała się kłamstwami, które ostatecznie zostały potwierdzone przez sądy w Opolu i Wrocławiu. Zdecydowana większość mieszkańców nie poparła inicjatorów referendum, które przeprowadzono w dniu 2 czerwca.
Mieszkańcy, rozumiejąc uzależnienia władz samorządowych od często niejasnych i niespójnych ustaw polskiego parlamentu, pozostali w domach.
W referendum nie wzięło udziału 80 procent uprawnionych do głosowania.

Ale rok 2013 to nie tylko trudne zmiany w finansach i gospodarce odpadami. To rok, w którym mimo złożoności finansowej, udało się w sposób godny uczcić 70. rocznicę mordów na Wołyniu i Kresach Południowo-Wschodnich. W marcu gościliśmy Marka Koprowskiego - autora książki o tych wydarzeniach - którą to książkę gmina objęła honorowym patronatem.
dsc.jpeg

W lipcu odbyła się Msza Święta, a później uroczystości pod pomnikiem na Placu Obrońców Przebraża z udziałem władz państwowych i samorządowych oraz kompanii honorowej Wojska Polskiego. Po uroczystościach miało miejsce spotkanie z Janem Wajmanem, mieszkańcem Niemodlina – autorem książki o mordach na Kresach, w której wydaniu także uczestniczyła nasza gmina. W trakcie roku szkolnego nauczyciele szkół podstawowych i gimnazjalnych zorganizowali wiele konkursów przeznaczonych dla naszych dzieci i młodzieży, poświęconych tragicznym losom Polaków na Kresach.
W grudniu zaś odbyło się kolejne spotkanie z autorem książek: Wołyń. Epopeja polskich losów 1939-2013. Akt I-III oraz 27 Wołyńska Dywizja Piechoty Armii Krajowej, a także prelekcja i film o tych wydarzeniach, przygotowane przez Instytut Pamięci Narodowej w Opolu.
DSC_6615.jpeg
DSC_6629.jpeg
DSC_6638.jpeg
DSC_6686.jpeg
DSC_6662.jpeg
DSC_6705.jpeg
DSC_6712.jpeg

Rok 2013 to także okrągła 730. rocznica lokacji miasta Niemodlina. Nasza biblioteka, kierowana przez panią Dyrektor Jadwigę Kutyłę, przygotowała szczególną wystawę „Z dziejów Ziemi Niemodlińskiej”, poświęconą tej historii a także – wspólnie z Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu - udostępniła monety „Skarbu Niemodlińskiego” dla wielu zwiedzających, którzy wcześniej nawet nie wiedzieli o takich znaleziskach.
P6092351.jpeg
P6092364.jpeg
P6092363.jpeg

W trakcie obchodów odbył się przemarsz mieszkańców przez całe miasto. Mieszkańcy upamiętnili te dni wspólnym zdjęciem, zaś ukoronowaniem całości uroczystości były wspaniałe Dni Niemodlina organizowane przez Ośrodek Kultury oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji. W tym też czasie nasza gmina podpisała umowę o partnerstwie z gminą Prażmo z Republiki Czeskiej.
2.jpeg
5.jpeg
7.jpeg
9.jpeg
DSC_5171.jpeg
DSC_4910.jpeg
DSC06151.jpeg
DSC06183.jpeg
DSC_4933.jpeg

 W minionym roku, dzięki staraniom Księdza Dziekana Jerzego Chyłka, mieszkańców Szydłowca Śląskiego oraz Z-cy Burmistrza, odremontowano wspaniały zabytek jakim jest kościół filialny w Szydłowcu Śląskim. Remont kościoła został sfinansowany ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, wsparcia finansowego mieszkańców oraz darczyńców, a także dotacji z budżetu gminy. Zabytek ten będzie cieszył przez wiele lat nas i następne pokolenia.
DSC_0351.jpeg

W minionym roku - po raz kolejny- Towarzystwo Przyjaciół Doliny kierowane przez pana Prezesa Zbigniewa Jagielnickiego wspólnie z gminą zorganizowało wypoczynek letni dla polskich dzieci z Ukrainy.
Obraz 011.jpeg
Obraz 030.jpeg


Aktywnie w organizacji letniego wypoczynku niemodlińskich dzieci uczestniczyły organizacje pozarządowe ze Związkiem Harcerstwa Polskiego na czele. Dobrze funkcjonowały kluby sportowe finansowo wspierane przez gminę. LKS Skalnik Gracze wywalczył awans do III ligi piłki nożnej, Sokół Niemodlin awansował do ligi okręgowej, UKS Jedynka rozpoczął zmagania w I lidze futsalu, UKS Sokolik aktywnie uczestniczył w rozgrywkach tenisa stołowego najmłodszych, stając się jednym z czterech wiodących ośrodków tej dyscypliny sportu w województwie, zaś uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 kierowanej przez panią Dyrektor Krystynę Dżaluk wywalczyli wicemistrzostwo województwa w halowej piłce nożnej. A przecież to nie wszystkie przykłady sukcesów naszych dzieci i młodzieży w zmaganiach sportowych. Wystarczy wspomnieć o osiągnięciach naszych sportowców w kolarstwie i biegach, w imprezach organizowanych przez PSS Gracze kierowanym przez pana Prezesa Andrzeja Miśtę. Wielomilionowe nakłady gminy na rozwój i modernizację bazy sportowej, a także bezcenna praca opiekunów i trenerów przynoszą pierwsze efekty.

Dobrze funkcjonował OSiR kierowany przez pana Dyrektora Krzysztofa Kubiaka. Od 2013 roku OSiR stał się koordynatorem sportu w naszej gminie. Organizowane przez tę jednostkę ferie zimowe oraz letnie cieszyły się dużym zainteresowaniem, w hali sportowej odbyło się wiele ciekawych imprez sportowych i rozgrywek, w tym uznany za jedno z najważniejszych wydarzeń w województwie i Polsce: Międzynarodowy Turniej „Złoty Sokół” w którym udział wzięły narodowe reprezentacje koszykówki żeńskiej z Litwy, Białorusi, Ukrainy i Polski.
15.jpeg
41.jpeg

Nasz Ośrodek Kultury kierowany przez panią Dyrektor Katarzynę Paszulę-Gryf z roku na rok podnosi poziom organizowanych „Oceanów” oraz zaliczanego do znaczących imprez krajowych „Karpika”.
Laureaci, organizatorzy i sponsorzy nagród.jpeg
Jury-Anna Panas, Ludmiła Wocial-Zawadzka, Aleksandra Cwen.jpeg
Zbigniew Wodecki.jpeg
Konferencja rybacka.jpeg
Laureaci Małego Karpika (2).jpeg
Jury konkursu kulinarnego (2).jpeg
Wystawa Karpika (6).jpeg
Laureaci, organizatorzy i sponsorzy.jpeg

Ośrodek skupia wokół siebie coraz więcej dzieci i młodzieży oraz ich rodziców, organizując liczne zajęcia z zakresu śpiewu, tańca, gry na instrumentach, teatru oraz rysunku, a także organizuje ferie zimowe oraz letnie dla uczniów naszych szkół. W minionym roku OK wzbogacił się o studio nagrań, a także nowe urządzenia audio-wizualne. Z zazdrością na działalność naszego ośrodka patrzą sąsiednie gminy.
 DSC_6899.jpeg
DSC_7507.jpeg

W minionym roku wspaniale na terenie naszej gminy zainaugurował działalność Uniwersytet Trzeciego Wieku kierowany przez panie Marię Jańczuk i Ewę Paszkowską oraz pana Tadeusza Ziółkowskiego, a który dzięki wsparciu OK i OSiR miał możliwość nieodpłatnego użytkowania gminnych pomieszczeń, a także wsparcie instruktorów OK.

Dobrze układała się współpraca również z innymi organizacjami pozarządowymi, współfinansowanymi z budżetu gminy: Polskim Komitetem Pomocy Społecznej kierowanym przez panią Prezes Krystynę Maziarz, Stowarzyszeniem CARITAS z księdzem Arnoldem Drechslerem na czele, Polskim Związkiem Działkowców z panem Prezesem Tadeuszem Lasotą, Polskim Związkiem Wędkarskim z panem Łukaszem Pałaszem, Polskim Związkiem Hodowców Gołębi z panem Józefem Słodkowskim.

Także miniony rok 2013 był kolejnym rokiem funkcjonowania bez strat finansowych Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej, kierowanego przez panią Dyrektor Teresę Adamczyk. Zainteresowanie pobytem w naszym ZOZ-ie stale rośnie z uwagi na dobrą obsługę chorych oraz wysokie standardy ich pobytu. W minionym roku rozpoczęto projektowanie termomodernizacji obiektu szpitala, a także przygotowania do poszerzenia działalności.

Również w minionym roku Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej kierowany przez pana Dyrektora Adama Piętkę, unowocześnił swoją działalność poprzez zakup nowego stopnia sprężającego Kaeser Omega 52P. Niestety po raz kolejny nie udało się przekształcić tej jednostki budżetowej w spółkę prawa handlowego.

Przy bardzo trudnych warunkach finansowych miniony rok był kolejnym rokiem proinwestycyjnego rozwoju gminy. Inwestycje, przygotowane wcześniej przez Zastępcę Burmistrza Bartłomieja Kostrzewę oraz podległe mu służby urzędu, zostały zakończone. Ogółem w ciągu 2013 roku gmina wydała na inwestycje 2.835.021,00 złotych, z czego pozyskaliśmy 664.439,00 zł dofinansowania zewnętrznego. Tak więc z samego budżetu gminy wydatkowano 2.170.582,00 złotych. Warto w tym miejscu wspomnieć, że wszystkie ważniejsze inwestycje zostały przeprowadzone wyłącznie na terenach wiejskich naszej gminy.
1. Termomodernizacja szkoły podstawowej i gimnazjum w Graczach, kierowanych przez panią Dyrektor Iwonę Trawkę oraz pana Dyrektora Eugeniusza Świątka. Projektant: Zadanie zostało zaprojektowane przez Pracownię Architektoniczną Atrium Piotr Władyka z Nysy. Dnia 19 czerwca 2013r. podpisano umowę na roboty budowlane z firmą Janusz Barton firma „Barton” Głogówek. Zadanie zostało ukończone w założonym terminie dnia 24 października 2013 r. Wartość robót budowlanych wyniosła 1.569.480,00 zł. Uzyskane dofinansowanie zaś 401 904,00 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmował termomodernizację budynku szkoły, kompletną wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę instalacji c.o oraz modernizację kotłowni i przystosowanie jej do ekologicznych i nowoczesnych wymogów.
gracz2.jpeg
gracz4.jpeg

2. Remont i przebudowa świetlic wiejskich w Lipnie i Grodźcu. Dnia 8 maja 2013r. podpisano umowę na roboty budowlane z firmą GRAJAN Jan Kwiecień z Opola na wykonanie remontu i przebudowy świetlicy w Lipnie. Wartość robót budowlanych 245.385,00 zł, w tym 132.356,00 uzyskanego dofinansowania ze środków PROW. Zadanie zakończono w dniu 16.08.2013 r.
Dnia 8 maja 2013r. podpisano umowę na roboty budowlane z firmą WOLBUB Usługi Ogólnobudowlane Dominik Wolski z Paczkowa na wykonanie remontu
i przebudowy świetlicy w Grodźcu. Wartość robót budowlanych 213.494,06 zł w tym 130.179,00 uzyskanego dofinansowania ze środków PROW. Zadanie zakończono w dniu 16.08.2013 r. Oba zadania zostały zaprojektowane przez Pracownię Architektoniczną Atrium Piotr Władyka z Nysy. W wyniku realizacji zadań we wspomnianych miejscowościach powstały miejsca integracji, które służyć będą miejscowej społeczności.
DSC_0566lipno.jpeg
DSC_0416.jpeg

3.Budowa garażu dwustanowiskowego dla OSP Grodziec. Dnia 23 maja 2013r. podpisano umowę na roboty budowlane z Zakładem Remontowo – Budowlanym
i Betoniarskim Czernecki Wiesław, Otmuchów. Wartość robót budowlanych wyniosła 240.745,72 zł. Zadanie zostało w całości zrealizowane ze środków budżetu Gminy Niemodlin. Zadanie zakończono zgodnie z umową w dniu 31.10.2013 r. Dokumentację techniczną przygotowało Biuro projektowe Agata Rybczyńska
z Niemodlina. W ramach zadania powstał tak długo oczekiwany przez miejscową społeczność strażacką dwustanowiskowy garaż dla samochodów bojowych.
DSC_0742.jpeg
DSC_0744.jpeg

4. W roku 2013 rozpoczęto budowę kanalizacji miejscowości Wydrowice, na którą pozyskano dotację w wysokości 792 124,00 zł w ramach programu PROW. W dniu 14.08.2013 r. została podpisana umowa na roboty budowlane z Zakładem Instalacyjno – Budowlanym „ISAN – BUD” Leszek Wołowiec Niemodlin na kwotę 1.299.083,50 zł. Termin realizacji zgodnie z umową wrzesień 2014 rok. Dokumentację wykonała Pracownia Projektowa Mirosław Brzeziński z Opola.
W ramach inwestycji zostanie skanalizowana kolejna miejscowość na obszarach wiejskich gminy Niemodlin, jako ważny etap kanalizacji Aglomeracji Niemodlin.

Należy dodać, iż w ramach wydatków inwestycyjnych wykonano drobne inwestycje w ramach środków funduszu sołeckiego na polepszenie infrastruktury społecznej na obszarach wiejskich np. poprzez doposażenie placów zabaw, zakup wyposażenia, budowę wiat. Wydatki te wyniosły 51.110 zł. Ponadto Gmina Niemodlin przeznaczyła dotację w wysokości 50.000 zł na dofinansowanie remontu zabytkowego Kościoła p.w. Imienia Marii w Szydłowcu Śląskim. Dzięki dofinansowaniu z budżetu gminy Niemodlin oraz ze środków unijnych udało się przeprowadzić kompleksową renowację zwłaszcza dachu i elewację tego unikatowego Kościoła.
W ramach zadań związanych z utrzymaniem dróg gminnych wykonano pierwszy etap remontu chodnika w ciągu ulicy Mickiewicza na kwotę 60.296 zł oraz pierwszy etap remontu chodnika w ciągu ulicy Korfantego na kwotę 41.500,00.
Ponadto opracowano dokumentację techniczną przebudowy zjazdu na Osiedle Piastów w Niemodlinie.
Warto podkreślić, iż w roku 2013 Gmina Niemodlin nagrodzona została wyróżnieniem w konkursie Zarządu Województwa Opolskiego na Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Opolskiego 2013 za realizację projektu „Przebudowa dróg Śródmieścia Niemodlina”. W uzasadnieniu do nagrody jury konkursu podkreśliło znaczenie projektu dla społeczności lokalnej, za wykonanie istotnego etapu rewitalizacji przestrzeni komunikacyjnej w obszarze o znaczącym wpływie dla rozwoju społecznego i gospodarczego miasta Niemodlina, ponadto wskazano na atrakcyjne rozwiązania architektoniczne i estetykę realizacji. To cenne wyróżnienie pokazuje, iż nasze działania proinwestycyjne doceniane są również na szczeblu ponadgminnym.

W roku 2013 w imieniu Gminy Niemodlin podpisałem umowy o dofinansowanie zadania pod nazwą Rewitalizacja stadionu miejskiego w Niemodlinie w ramach Programu Operacyjnego Ryby na kwotę 950.508,00 zł oraz Rekultywacja zbiornika małej retencji – Staw Młyński na Ścinawie Niemodlińskiej w Niemodlinie na kwotę 207.642,00 zł. W ramach Programu Leader dofinansowanie uzyskało Opracowanie i wydanie przewodnika turystycznego po Gminie Niemodlin, który przygotowany zostanie w tym roku.

Szanowni Państwo.
Miniony rok to również regulacja Ścinawy Niemodlińskiej, gdzie od czterech lat zabiegałem o podjęcie stosownych działań przez Zarząd Województwa oraz Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu. Jest to duży sukces, gdyż pogłębienie tej rzeki oraz uregulowanie jej biegu, w znaczący sposób poprawia bezpieczeństwo powodziowe naszej gminy. Koszt inwestycji wyniósł blisko 4 mln złotych.
DSC_0365.jpeg
DSC_0322.jpeg
DSC_0325.jpeg
DSC_0337.jpeg


Koniec minionego roku to również pozyskanie samochodu dla Straży Miejskiej od OSP Grodziec a także pozyskanie z Państwowej Straży Pożarnej w Opolu wozu bojowego dla OSP Grabin. I najważniejsze - dzięki działaniom podjętym przez Skarbnika Gminy panią Alicję Domalewską oraz zespołowi pracowników, którymi kieruje - odzyskanie środków z zapłaconego przez gminę podatku VAT, a także zakończenie roku z lokatami na rachunkach bankowych, w związku z zakończeniem emisji obligacji, które będą procentować nowymi, wymiernymi i rzeczywistymi efektami finansowymi. Generalnie można powiedzieć, że takiego, tak dobrze zakończonego roku pod względem stanu finansów gminnych już dawno nie było.

Jeszcze o jednej ważnej sprawie należy powiedzieć w związku z minionym rokiem. Był to rok dobrej współpracy większości radnych z burmistrzem. Jak widać, współpraca ta dała wymierne korzyści naszym mieszkańcom. Potwierdziła się sprawdzona zasada, że zgoda buduje, zaś niezgoda rujnuje.

Przed nami realizacja zadań roku 2014. Jak twierdzi moja znajoma, będzie to rok szczęśliwy, ponieważ suma cyfr tego roku daje wynik siedem. Podobno liczba siedem jest liczbą szczęśliwą. Przed nami rok, w którym wybierzemy posłów do Parlamentu Europejskiego, radnych Rady Miejskiej w okręgach jednomandatowych oraz Burmistrza Niemodlina. Dzisiaj wiemy, że w nadchodzących wyborach nie będzie kandydowało do samorządu dwóch radnych. Podjęli takie decyzje jeszcze w minionym roku. Osobiście żałuję, że tych radnych zabraknie w przyszłym samorządzie, gdyż są to doświadczeni radni. Mając jednak na uwadze ich argumentacje o niestartowaniu w wyborach, szanuję ich decyzje.

Tak więc przed nami trudne wybory. Wybory te będą dotyczyły również samorządu powiatowego i wojewódzkiego. Apeluję więc do liderów lokalnych struktur partii politycznych oraz działaczy stowarzyszeń o skonsolidowanie działań na rzecz wsparcia kandydatów z naszej gminy. Tak aby Niemodlin był nie tylko godnie reprezentowany w samorządzie powiatowym i województwie, ale by byli to najlepsi ludzie, którzy potrafią i zechcą poświęcić swój czas i wiedzę na rzecz dobra gminy. Chodzi o to, aby nasze sprawy były wspierane przez zwartą i silną grupę życzliwych dla gminy radnych. Deklaruję ze swej strony otwartość i wsparcie tych kandydatur.

Obecny rok będzie dla naszej gminy rokiem kolejnych inwestycji.
W uchwalonym przez Radę Miejską budżecie w dniu 19 grudnia ubiegłego roku znalazły się bardzo ważne zadania, na łączną kwotę 4 milionów 700 tysięcy złotych. Jest to kolejny budżet proinwestycyjny. Nakłady budżetowe stanowią ponad 12 % łącznych wydatków budżetowych. Do najważniejszych inwestycji należą:
1) Przebudowa stadionu miejskiego w Niemodlinie na kwotę 2.400.000 złotych, inwestycja która oczekiwana jest przez miłośników futbolu od ponad 10 lat,
Obraz 008.jpeg

2) Budowa kanalizacji sanitarnej w Wydrowicach na kwotę 1.040.000 złotych, inwestycja która jest obiecana mieszkańcom od prawie 10 lat,
Obraz 015.jpeg

3) Budowa PSZOK w Niemodlinie na kwotę 279.000,- złotych, inwestycja która musi być zrealizowana zgodnie z obowiązującymi przepisami,

4) Rekultywacja Stawu Młyńskiego na Ścinawie na kwotę 370.000 złotych, inwestycja zwiększająca bezpieczeństwo przeciwpowodziowe oraz oczekiwania członków PZW,
Obraz 004.jpeg

5) Przebudowa lokalu mieszkalnego na utworzenie oddziału żłobkowego w przedszkolu nr 1 w Niemodlinie na kwotę 145.000 złotych, inwestycja której realizacja przyczyni się do złagodzenia zapotrzebowania młodych rodzin na miejsca żłobkowo-przedszkolne,

6) Budowa placu zabaw przy ul. Reja
na kwotę 100.000 złotych, inwestycja która odpowiada na zapotrzebowanie młodych rodzin i ich dzieci.
Obraz 012.jpeg


Ogółem w budżecie gminy znalazły się 23 zadania inwestycyjne. Mam nadzieję, że wszystkie zadania zostaną zrealizowane w terminie a także, że zadania zgłaszane przez mieszkańców i radnych RM, które nie są zapisane w budżecie będą również zrealizowane w ramach tak zwanych „oszczędności poprzetargowych”. Miło mi zakomunikować, że zaproponowany przeze mnie projekt budżetu, uzyskał prawie jednomyślność i przychylność radnych Rady Miejskiej. I jak to w życiu bywa - to słowo „prawie”, sprawia dużą różnicę. Budżetu nie poparł jedynie radny Bartłomiej Walków.

Szanowni Państwo.

Niech rok 2014, w który weszliśmy, będzie dla Państwa, Państwa najbliższych oraz współpracowników, rokiem przepełnionym spełnieniem marzeń. Rokiem zdrowia i wszelkiej pomyślności. Rokiem trafionych wyborów oraz abyście Państwo byli zdrowi, szczęśliwi i swoim szczęściem zarażali innych. Do Siego Roku.
186942_nowy_rok_2014_FQ_medium.jpeg

A teraz, po tym trochę długim wystąpieniu, mam nadzieję, że nie nudnym, zapraszam Państwa na występ naszego wspaniałego amatorskiego zespołu teatralnego z Rogów, kierowanego przez pana Profesora Zdzisława Wasylika. Zespół teatralny funkcjonuje przy Szkole Podstawowej w Rogach, kierowanej przez panią Dyrektor Jolantę Włoch. Szanowni Państwo, przed Państwem pani Dyrektor. Wielkie brawa."


W dalszej części spotkania Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rogach Pani Jolanta Włoch przedstawiła  najważniejsze informacje na temat powstania i działalności Amatorskiego Zespołu Teatralnego działającego przy Szkole Podstawowej w Rogach, kierowanego przez pana Zdzisława Wasylika.
Następnie zaprosiła na scenę grupę teatralną, która przedstawiła spektakl p.t. "Hej kolęda, kolęda".
Aktorzy rozbawili niemodlińską publiczność.

Obraz 009.jpeg
Obraz 013.jpeg
Obraz 026.jpeg
fot. Marek Krzyżanowski (1).jpeg
fot. Marek Krzyżanowski (2).jpeg
fot. Marek Krzyżanowski (3).jpeg
fot. Marek Krzyżanowski (4).jpeg
Obraz 011.jpeg