Zapraszamy do obejrzenia filmu: Gmina Niemodlin w 2020 roku, inwestycje i wydarzenia, podsumowanie roku - NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Konkurs dla Seniorów

03-06-2019

Andrzej Buła Marszałek Województwa Opolskiego ogłasza Konkurs „Opolski Senior w Unii Europejskiej”.

Celem Konkursu jest zaprezentowanie w formie pisemnej refleksji mieszkańców naszego regionu, ukazujących zmiany jakie nastąpiły od wstąpienia Polski i województwa opolskiego do Unii Europejskiej oraz pozyskanie ciekawych refleksji i opisów na temat przemian jakie  w ostatnim piętnastoleciu nastąpiły w poszczególnych gminach i środowiskach lokalnych w zakresie: infrastruktury komunalnej, instytucji samorządowych, organizacji pozarządowych, zakładów pracy,  a także poszczególnych grup społecznych z uwzględnieniem środowisk senioralnych oraz poszczególnych rodzin i mieszkańców. Tematyka prac konkursowych powinna obejmować prezentację przemian zachodzących  w naszym regionie po wejściu Polski do Unii Europejskiej.

PDFOgłoszenie Konkursu.pdf

DOCXZalacznik nr 1 do Reg Konkursu - Zgloszenie.docx