Zapraszamy do obejrzenia filmu: Gmina Niemodlin w 2020 roku, inwestycje i wydarzenia, podsumowanie roku - NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Najlepsi z Najlepszych 2018/2019

18-06-2019

STATUETKI ROZDANE !!!

W dniu 17 czerwca 2019 r. w Ośrodku Kultury odbyło się spotkanie Burmistrza Niemodlina – Pani Doroty Koncewicz z najlepszymi absolwentami szkół podstawowych i gimnazjum w roku szkolnym 2018/2019 oraz zwycięzcami konkursów przedmiotowych i najlepszymi sportowcami w gminie.

W uroczystości uczestniczyli Radni Rady Miejskiej na czele z Przewodniczącym Rady Miejskiej w Niemodlinie – Panem Bartoszem Wajmanem, dyrektorzy szkół, nauczyciele oraz rodzice wyróżnionych uczniów.

Szczególne podziękowania i gratulacje otrzymali najlepsi absolwenci szkół podstawowych i gimnazjum oraz ich rodzice.

Oto uczniowie, których określono mianem „Najlepsi z najlepszych”:

1. Dominika Piwko – uczennica Szkoły Podstawowej Nr 1 w Niemodlinie,

2. Justyna Chruścicka – uczennica Szkoły Podstawowej Nr 2 w Niemodlinie,

3. Aleksandra Piątek – uczennica Szkoły Podstawowej w Graczach,

4. Patrycja Bednarczyk – uczennica Szkoły Podstawowej w Rogach,

5. Emilia Łukawska - uczennica Publicznego Gimnazjum w Graczach.

Są to uczennice, które w wyniku klasyfikacji końcoworocznej uzyskały z obowiązkowych zajęć edukacyjnych najwyższą średnią ocen, najwyższą ocenę z zachowania oraz bardzo dużą liczbę punktów z egzaminu ósmoklasisty lub gimnazjalnego.

Spotkanie w Ośrodku Kultury było również podsumowaniem zmagań konkursowych na terenie Gminy Niemodlin dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalnych.

Uczniowie naszych szkół przystąpili do 15 konkursów przedmiotowych koordynowanych przez gminę. We wszystkich konkursach udział wzięło 123 uczniów, którzy przygotowywali się pod czujnym okiem swoich nauczycieli.

Współzawodnictwo uczniów pozwoliło na rozwijanie zainteresowań i zamiłowań, a przede wszystkim przyczyniło się do pogłębienia zdobytej dotychczas wiedzy.

Uroczystość ta, to nie tylko uhonorowanie najlepszych uczniów, to także podziękowanie nauczycielom i rodzicom za trud kształcenia i wychowania. Wszyscy bowiem zdajemy sobie sprawę z tego, iż świetne wyniki w nauce oraz sukcesy w konkursach przedmiotowych, artystycznych i zawodach sportowych, to rezultat wysiłku zarówno uczniów, jak i nauczycieli wpierany pomocą i życzliwością rodziców.

Z ogólnej liczby 918 uczniów realizujących obowiązek szkolny w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Niemodlin, 133 uczniów szkół podstawowych i Gimnazjum w Graczach, 24 uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej SPSK w Grabinie, a także 9 uczniów Publicznego Gimnazjum Zespołu Szkół w Niemodlinie dostąpiło zaszczytu uczestniczenia wraz ze swoimi rodzicami w spotkaniu i odebrało z rąk Pani Burmistrz i Przewodniczącego Rady Miejskiej podziękowania i listy gratulacyjne za uzyskane sukcesy i wysokie osiągnięcia w konkursach
i olimpiadach.

Podczas uroczystego spotkania Pani Burmistrz gratulowała wszystkim wyróżnionym i nagrodzonym oraz życzyła słonecznego i bezpiecznego odpoczynku w czasie wakacji.

 

Małgorzata Kochanek

Dyrektor

CUW w Niemodlinie

 

 

Zdjęcia: Monika Zaremba, UM w Niemodlinie