- NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Gminny Punkt Konsultacyjny

24-01-2014

Gminny Punkt Konsultacyjny
dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków
oraz dla członków ich rodzin
mieści się w Niemodlinie przy ul. Bohaterów Powstań Śląskich 34 (budynek Biblioteki Publicznej – II piętro)

i udziela pomocy w zakresie:
motywowania osób uzależnionych do podjęcia leczenia,
informowania o ofertach terapeutycznych w regionie i poza nim,
wsparcia/edukacji osób po zakończonym leczeniu odwykowym,
wsparcia/edukacji Dorosłych Dzieci Alkoholików,
wsparcia/edukacji dla rodziców dzieci i młodzieży eksperymentujących
z alkoholem lub narkotykami i zagrożonych uzależnieniem,
wsparcia/edukacji dla ofiar przemocy,
pomocy psychologicznej

Usługi Punktu są nieodpłatne.

Godziny przyjęć klientów:

Piątek: (poza przedostatnim piątkiem w miesiącu):
od 8.30 do 11.30 - instruktor terapii uzależnień

Porady telefoniczne udzielane są w godzinach pracy Punktu Konsultacyjnego
- nr tel. 774 606 313.

Psycholog przyjmuje w Ośrodku Pomocy Społecznej w Niemodlinie, ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37, po uprzednim uzgodnieniu terminu z pracownikiem Ośrodka (tel. 774 607 945)


Miejsko-Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
przyjmuje interesantów
w przedostatni roboczy piątek każdego miesiąca
w godz. od 13.30 do 16.00
w siedzibie Punktu Konsultacyjnego

Wnioski do Komisji można również kierować korespondencyjnie na adres Urzędu Miejskiego w Niemodlinie, ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37, 49-100 Niemodlin.