Zapraszamy do obejrzenia filmu: Gmina Niemodlin w 2020 roku, inwestycje i wydarzenia, podsumowanie roku - NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Postępy prac związanych z przebudową ul. Lwowskiej

10-07-2019

Przebudowa ul. Lwowskiej w Niemodlinie zaplanowana jest na odcinku od skrzyżowania z ul. Podwale do skrzyżowania z ul. Daszyńskiego (wraz z budową ciągu pieszo - rowerowego oraz budową oświetlenia drogowego i przejść dla pieszych). Trwa także przebudowa drogi wewnętrznej gminnej od skrzyżowania z ul. Lwowską (wraz z budową ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż stawu od ul. Wojska Polskiego oraz budową oświetlenia).

Przebudowa ul. Lwowskiej w Niemodlinie w zakresie części II – „Przebudowa ul. Lwowskiej - Staw Młyński”. Inwestycja obejmuje m.in. wykonanie podbudowy i nowej nawierzchni jezdni drogi wewnętrznej ze zjazdem na drogę gminną – ul. Lwowską z betonu asfaltowego, budowę ciągu pieszo-rowerowego z kostki betonowej wzdłuż ulicy Lwowskiej,  utwardzenie poboczy, wycinkę drzew i krzaków oraz zabezpieczenie istniejącego drzewostanu przed uszkodzeniem, plantowanie oraz humusowanie skarp i terenów zieleni oraz budowę sieci energetycznej oświetleniowej wraz z montażem słupów i opraw oświetleniowych.

Gmina otrzymała na realizację inwestycji dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1 540 962,56 zł, co stanowi 50 % wartości kosztów kwalifikowalnych zadania. Całość kosztów kwalifikowalnych inwestycji wyniosła 3 081 925,12 zł.

Fotorelacja z przebudowy I części ul. Lwowskiej od marca 2019r. do maja 2019r.

 

 

Fotorelacja z przebudowy I części ul. Lwowskiej oraz II części „Przebudowa ul. Lwowskiej - Staw Młyński” od czerwca 2019r. do lipca 2019r.

 

 

Monika Zaremba, UM Niemodlin