Zapraszamy do obejrzenia filmu: Gmina Niemodlin w 2021 roku, inwestycje i wydarzenia, podsumowanie roku - NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Sprawozdania sołeckie z realizacji zadań Odnowy Wsi za 2013 r.

30-01-2014

„Sprawozdania sołeckie z realizacji zadań Odnowy Wsi za 2013 r.”

Wzorem lat ubiegłych proszę o przesłanie do tutejszego Urzędu sprawozdań sołeckich z realizacji zadań Programu Odnowy Wsi celem przekazania ich do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.
W tym roku dla ułatwienia oraz usprawnienia pracy przy wypełnianiu sprawozdań sołeckich druk sprawozdania za 2013 r. został zmodyfikowany oraz utworzony w formie pliku Excel i tylko w tej formie będzie akceptowany i przyjmowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego.
W związku z tym, iż sprawozdania sołeckie w pierwszej kolejności są weryfikowane i sprawdzane przez Gminnego Koordynatora Odnowy Wsi Pana Szymona Daszkiewicza, proszę o przesłanie sprawozdań sołeckich w wersji elektronicznej na adres e-mail: promocja.ife@niemodlin.pl. Druk sprawozdania za 2013 r. umieszczony jest poniżej.

XLS1_sprawozdanie_za_2013_za.xls (137,50KB)

Sprawozdanie w wersji elektronicznej należy przesłać do tut. Urzędu na w/w adres e-mail do dnia 10 lutego 2014 r.
Po zaakceptowaniu sprawozdań sołeckich przez Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego zostaną one przekazane do Urzędu Marszałkowskiego w formie papierowej.
W związku z tym, proszę o przekazanie papierowej wersji w/w sprawozdania w terminie 5 dni od dnia poinformowania o zaakceptowaniu sprawozdań sołeckich.
O akceptacji sprawozdań zostaną Państwo poinformowani w odrębnym piśmie.
W przypadku pojawienia się jakichkolwiek trudności proszę o bezpośredni kontakt z Panem Szymonem Daszkiewiczem, Tel. 77 4 606 295 wew. 221, e-mail: promocja.ife@niemodlin.pl