- NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Lokalna Grupa Rybacka prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie

31-01-2014

Przypominamy, że od 29 stycznia do 28 lutego 2014r. Lokalna Grupa Rybacka "Opolszczyzna" prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie na następujące rodzaje operacji w ramach osi priorytetowej 4 PO RYBY 2007-2014:
- Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa (dla sektora publicznego oraz sektora społeczno-gospodarczego),
- Restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej lub dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem (dla sektora spoeczno - gospodarczego)
- Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa (sektor społęczno - gospodarczy
- Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej (dla sektora społeczno - gospodarczego)
 

Więcje informacji oraz dokumenty związane z naborem znajdują się na naszej stronie internetowej:
http://lgropolszczyzna.pl/13-polecane-artykuly/84-nabor-wnioskow-sektor-publiczny-i-spoleczno-gospodarczy-29-01-28-02-2014