Zapraszamy do obejrzenia filmu: Gmina Niemodlin w 2020 roku, inwestycje i wydarzenia, podsumowanie roku - NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

ZRID dla obwodnicy Niemodlina

22-07-2019
Opolski Urząd Wojewódzki wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla budowy obwodnicy Niemodlina w ciągu DK46. Decyzja umożliwi przejęcie nieruchomości pod budowaną drogę i rozpoczęcie procedury odszkodowawczej, a wykonawcy rozpoczęcie prac po przekazaniu placu budowy.

Łatwiejszy dojazd do A4

Nowa droga będzie miała 11,5 km i zgodnie z założeniami, ma być gotowa do końca 2021 r. Ominie Niemodlin po południowej i wschodniej stronie. Jej trasa rozpocznie się przed Brzęczkowicami i dołączy się do obecnego przebiegu DK46 w okolicach Sosnówki, tuż przed autostradą A4 i węzłem Prądy. Na początkowym, blisko 5-kilometrowym odcinku, będzie to droga z układem pasów 2+1, a przed węzłem Niemodlin rozpocznie się dwujezdniowy odcinek z dwoma pasami ruchu na każdej jezdni.

Na trasie drogi, o klasie technicznej GP, powstaną dwa węzły drogowe (Niemodlin i Sosnówka) oraz 18 obiektów inżynierskich. Największym z nich będzie most nad rzeką Ścinawą o długości 296 m.

Obwodnica odciąży miasto i poprawi dojazd do terenów inwestycyjnych

Po oddaniu do ruchu obwodnica Niemodlina poprawi przepustowość miejskich ulic i płynność ruchu lokalnego poprzez wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza obszar miasta. Realizacja inwestycji wpłynie na wzrost poziomu bezpieczeństwa zarówno kierujących pojazdami, jak i mieszkańców Niemodlina oraz wsi Brzęczkowice i Sosnówka. Wyeliminowanie z ruchu miejskiego uciążliwych samochodów ciężkich przyczyni się do poprawy klimatu akustycznego oraz zmniejszenia wielkości emisji substancji szkodliwych do środowiska. Budowa nowego odcinka drogi, z dala od terenów zabudowanych, o parametrach zgodnych z obowiązującymi warunkami technicznymi, zapewni komfort ruchu tranzytowego i w znaczny sposób skróci czas podróżujących na kierunku Polska – Czechy oraz Opole – Kłodzko. Realizacja inwestycji umożliwi również skomunikowanie z terenami inwestycyjnymi, wpływając na rozwój aktywacji gospodarczej terenów zlokalizowanych w sąsiedztwie drogi krajowej nr 46 oraz w województwie opolskim.

Wartość kontraktu: 264,2 mln zł.

Przewidywany termin rozpoczęcia robót – III kwartał 2019r., natomiast zakończenie planowane jest na koniec 2021 roku.

mapa obwodnicy Polska.jpeg

mapa obwodnicy.png

zrid niemodlin.jpeg

zrid Niemodlin1.jpeg

Źródło i zdjęcia: OUW, GDDKIA