Zapraszamy do obejrzenia filmu: Gmina Niemodlin w 2020 roku, inwestycje i wydarzenia, podsumowanie roku - NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Narada dyrektorów placówek oświatowych i uroczyste ślubowanie

03-09-2019

Uroczyste ślubowanie i powierzenie stanowisk

 

„Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej”

– słowa roty w obecności Pani Burmistrz – Doroty Koncewicz oraz Dyrektorów szkół i przedszkoli zostały wypowiedziane dnia 28 sierpnia 2019 roku przez Panią Martę Rostkowską, nauczycielkę Szkoły Podstawowej Nr 1 w Niemodlinie.

Pani Marta Rostkowska w dniu 30 lipca br. zdała egzamin na stopień nauczyciela mianowanego i zgodnie z artykułem 15 Karty Nauczyciela przy nadawaniu stopnia nauczyciela mianowanego złożyła ślubowanie, potwierdzając je podpisem, według powyższej roty.

awans 2.jpeg

awans Rostkowska.jpeg

 

W dniu 28 sierpnia 2019 roku odbyła się również narada Pani Burmistrz Doroty Koncewicz z Dyrektorami szkół i przedszkoli, dla których Gmina Niemodlin jest organem prowadzącym.

Na pierwszym spotkaniu, inaugurującym nowy rok szkolny, omawiane były między innymi kwestie organizacji nowego roku szkolnego, podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa, a także zmiany w prawie oświatowym.

narada.jpeg

 

Spotkanie było także okazją do podziękowania za pracę i pożegnania Pana Eugeniusza Świątka- Dyrektora Gimnazjum w Graczach, który odchodzi na zasłużoną emeryturę.

pożegnanie Świątek.jpeg

 

Małgorzata Kochanek

Dyrektor CUW

w Niemodlinie