Sesja Rady Miejskiej w Niemodlinie odbędzie się 22 marca 2018r. o godz. 16.00 w sali nr 62 w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie - FILM Gmina Niemodlin w 2017 roku - podsumowanie Rozlicz PIT i przekaż 1% - wspieraj lokalnie - NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Przebudowa ulicy Nowej w Niemodlinie wraz z odwodnieniem i oświetleniem

16-11-2010

Gmina Niemodlin uzyskała po raz trzeci dofinansowanie projektu w ramach Narodowego Programu Przebudowy dróg popularnie zwanego Schetynówką. Tym razem wsparciem w wysokości blisko 1 miliona złotych objęty został projekt o nazwie: „Przebudowa ulicy Nowej w Niemodlinie wraz z odwodnieniem i oświetleniem”.
W ramach inwestycji przewiduje się przebudowę drogi na całym jej odcinku, budowę nowych chodników i wjazdów z drobnowymiarowej kostki betonowej, odprowadzenie wód opadowych z powierzchni jezdni do kratek ściekowych i studni chłonnych, rozbudowę oświetlenia ulicznego, urządzenie terenów zielonych.
Projekt jest kontynuacją działań w kierunku polepszenie dostępności komunikacyjnej miasta Niemodlina oraz poprawy infrastruktury drogowej, projekt jest spójny z innymi projektami drogowymi np. przebudową ulic śródmieścia Niemodlina, budową dróg na osiedlu Reymonta II oraz Chopina w Niemodlinie.