- NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Rozbudowa drogi w Wydrowicach

06-03-2014

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu ogłosił przetarg nieograniczony na realizację zadanie „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 405 na odcinku Niemodlin – Wydrowice, Etap I – Budowa chodnika”. Zgodnie z zamieszczonym ogłoszeniem, oferty na wykonanie robót budowlanych potencjalni wykonawcy mogą składać do dnia 17.03.2014 roku do godziny 10.00.
Ogłoszenie przetargu oznacza „zielone światło” dla inwestycji, będącej kolejnym etapem poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego dla mieszkańców Wydrowic. W ramach inwestycji przewiduje się budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 405 na odcinku Wydrowice – Niemodlin o długości ok. 270 m (od istniejącego chodnika w Wydrowicach do Kanału Wydrowickiego) wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej, oznakowania docelowego i montażem elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zgodnie z zamieszczonym ogłoszeniem termin realizacji inwestycji określono na 30.06.2014 roku.

Szczegóły dostępne są na stronie internetowej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu, w zakładce „przetargi ogłoszone”.

http://www.zdwopole.biuletyn.info.pl/ 

Zobacz plan sytuacyjny: PDFD2_Plan sytuacyjny.pdf (1,10MB)


Oprac. B.Lisson - Pastwa