Zapraszamy do obejrzenia filmu: Gmina Niemodlin w 2020 roku, inwestycje i wydarzenia, podsumowanie roku - NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

OIP Opole - informacja o konkursach

24-09-2019

Wojewódzka  Komisja d/s  Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Rolnictwie przy Okręgowym Inspektoracie Pracy w Opolu ogłasza rozpoczęcie dwóch corocznych Konkursów :

 1. Konkurs plastyczny pod hasłem: „Zagrożenia wypadkowe w gospodarstwach wiejskich oczami dziecka”,
 2. XXV edycja Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie i Higienie Pracy
  w Rolnictwie.

Ideą konkursów jest bezpieczeństwo dziecka w gospodarstwie rolnym oraz  popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży szkolnej znajomość przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie realizacji zadań profilaktyki wypadkowej.

Konkursy organizowane są w dwóch formach:

 1. Konkurs plastyczny o tematyce BHP w rolnictwie, pod hasłem: „Zagrożenia wypadkowe w gospodarstwach wiejskich oczami dziecka”, organizowany dla uczniów klas od I do VI szkół podstawowych województwa opolskiego.
  Zadaniem Konkursowym jest w wykonaniem pracy plastycznej na arkuszu
  w formatach A3 lub A4, w dowolnej technice, na temat zagrożenia występującego
  w gospodarstwie wiejskim. Prace powinny być opisane (nazwisko i imię ucznia oraz prowadzącego nauczyciela, klasa, adres szkoły, telefon) wraz z załącznikiem nr 2 do regulaminu konkursów.

 

Prace plastyczne należy przesyłać lub przekazywać do dnia 15.11.2019 r. na adres:  Państwowa Inspekcja Pracy - Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu
ul. Oleska 121 C, 45-231 Opole.

 1. XXV edycja Konkursu Wiedzy o BHP w Rolnictwie organizowany dla uczniów klas VII
   i VIII szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych województwa opolskiego. Konkurs będzie przebiegał w dwóch etapach: eliminacje powiatowe oraz finał wojewódzki. Eliminacje powiatowe odbędą się dnia 13.11.2019 r. w jedenastu  placówkach szkolnych na terenie całego województwa jednocześnie. W finale wojewódzkim konkursu zmierzą się uczniowie, którzy zajęli dwa pierwsze miejsca w eliminacjach powiatowych oraz uczniowie szkół ponadgimnazjalnych - na zgłoszenia, których czekamy do dnia 15.11.2019 r. Finałowa rozgrywka odbędzie się w pierwszej połowie grudnia 2019 r.  
   

UWAGA: Warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w Konkursach jest podpisanie przez rodziców/opiekunów prawnych dziecka lub ucznia pełnoletniego zgody na przetwarzanie
i publikację danych osobowych uczestnika konkursu oraz wykorzystanie wizerunku (załącznik nr 2 do regulaminu konkursów).

 

Szczegóły na temat konkursów można znaleźć na stronie -  www.opole.pip.gov.pl

 

Wszystkich uczniów gorąco zachęcamy do udziału w Konkursach.

Dla zwycięzców przewidziano atrakcyjne nagrody ufundowane przez Organizatorów.

 

           Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji  ds. BHP w Rolnictwie

 Okręgowy Inspektor Pracy

       Arkadiusz Kapuścik

DOCRegulamin konkursu 2019 z załącznikami.doc