- NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Krok do samodzielności

20-03-2014

Fundacja Aktywizacja w Opolu zaprasza wszystkie chętne osoby , spełniające poniższe kryteria do wzięcia udziału w projekcie "Krok do samodzielności".
Okres realizacji: 01.01.2014 – 31.03.2017


Projekt jest skierowany do osób niepełnosprawnych:

• w wieku od 18 do 67 lat (do wieku emerytalnego),
• będących w normie intelektualnej
• posiadających aktualne orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności ,
• pozostających bez zatrudnienia tj. nieaktywnych zawodowo, bezrobotnych, poszukujących pracy niezatrudnionych.
• nie będących na dzień rozpoczęcia projektu uczestnikami WTZ ani pracownikiem ZAZ


Celem projektu jest zwiększenie samodzielności i aktywności społecznej grupy 1500 osób niepełnosprawnych z całej Polski.
Beneficjenci uzyskają dostęp do kompleksowej oferty, dopasowanej do indywidualnych potrzeb, ukierunkowanej na przezwyciężanie problemów związanych z funkcjonowaniem osób niepełnosprawnych w życiu codziennym. Zaplanowano m.in.:

• wsparcie trenera aktywności – w tym opracowanie Indywidualnego Planu Działania z każdym uczestnikiem projektu,
• indywidualne konsultacje z psychologiem, prawnikiem,
• warsztaty umiejętności społecznych, środowiskowe grupy wsparcia,
• indywidualne wsparcie instruktora przygotowującego do podjęcia aktywności społeczno- zawodowej,
• warsztaty „Usamodzielniania w sieci”.

Zadania te będą realizowane przez Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Opolu
Projekt jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


 Pozdrawiam,
Agnieszka Sroka
Trenerka aktywności

Fundacja Aktywizacja
Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Opolu
ul. Ozimska 25 (II piętro), 45-057 Opole

tel. 77 542 19 01
Agnieszka.Sroka@idn.org.pl
[www.aktywizacja.org.pl/opole]www.aktywizacja.org.pl/opole