- NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych

16-11-2010

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych

Zgodnie z art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego ma obowiązek przedstawić organowi stanowiącemu JST informację o stanie realizacji zadań oświatowych tej jednostki za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów, przeprowadzanych w ostatnim roku nauki w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych, w terminie do 31 października.
Poniżej zamieszczamy informację na temat realizacji zadań oświatowych Gminy Niemodlin w roku szkolnym 2009/10, z którą Rada Miejska w Niemodlinie zapoznała się na październikowej sesji.
 

DOCRaport o stanie oświaty w Gminie Niemodlin.doc (2,84MB)