- NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Posiedzenie Rady Seniorów Gminy Niemodlin

01-04-2014

28 marca br. odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Seniorów Gminy Niemodlin.
Rada – organ opiniodawczo-doradczy Burmistrza Niemodlina – została powołana do życia Zarządzeniem Burmistrza Niemodlina, aby doradzać Burmistrzowi w sprawach dotyczących gminnej polityki na rzecz osób starszych. W skład Rady wchodzą głównie przedstawiciele organizacji reprezentujących środowiska seniorów oraz instytucji realizujących zadania na rzecz osób starszych.
Na posiedzeniu omówiono między innymi tematy dotyczące przystąpienia Gminy do Opolskiej Karty Rodziny i Seniora oraz przystąpienia do współorganizacji wojewódzkiego Tygodnia Seniora zainicjowanego przez Wojewodę Opolskiego i Marszałka Województwa Opolskiego.

Zofia Gwóźdź-Wąchała 

 seniorzy 28.03.2014 005.jpeg