- NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Młodzieżowa Rada Gminy- nowa kadencja

22-11-2019

Młodzieżowa Rada Gminy Niemodlin już obraduje! W dniu 18 listopada 2019 r. odbyło się pierwsze posiedzenie. W obradach uczestniczyła Burmistrz Niemodlina Dorota Koncewicz, przewodniczący Rady Miejskiej Bartosz Wajman, insp. Janusz Kwaśniowski- opiekun Rady zapoznając nowych radnych z zadaniami Młodzieżowej Rady. Podczas pierwszego posiedzenia młodzież złożyła przyrzeczenia, dokonano też wyboru przewodniczącego i zastępcy. Kadencja Młodzieżowej Rady Gminy Niemodlin trwa 2 lata.

Skład Młodzieżowej Rady Gminy Niemodlin:

1. Bałamucki Marcin,
2. Bodniak Julia,
3. Dybek Jakub- zastępca przewodniczącego,
4. Habiak Maja,
5. Pękalski Gracjan- przewodniczący,
6. Szmigielska Karolina,
7. Szpringiel Filip,
8. Walków Justyna,
9. Wydra Julia- sekretarz.

Do zadań Młodzieżowej Rady należą m.in.: konsultowanie na wniosek organów Gminy projektów uchwał, planów, programów i innych dokumentów, przekazanych jej przez organy Gminy, konsultowanie z własnej inicjatywy planów, programów i innych dokumentów będących w posiadaniu Burmistrza Niemodlina, przekazywanie organom Gminy własnych inicjatyw działań na rzecz młodzieży, monitorowanie potrzeb młodzieży, prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych na temat funkcjonowania Rady w strukturach samorządu terytorialnego. Rada ma również prawo przedstawiania organom Gminy opinii, stanowisk i wniosków we wszystkich sprawach dotyczących funkcjonowania samorządu lokalnego, mających wpływ na rozwój i życie młodzieży.

Młodzieżowa Rada Gminy 2019.jpeg