- NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Informacja o konsultacjach społecznych

28-04-2014

Szanowni Państwo,

W imieniu Lidera Projektu Zintegrowany Rozwój Aglomeracji Opolskiej oraz Wykonawcy zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych Projektu Strategii rozwoju Aglomeracji Opolskiej na lata 2014-2020 oraz Prognozy oddziaływania na środowisko Strategii rozwoju Aglomeracji Opolskiej.


Opinie i uwagi do projektu ww. dokumentu można składać w terminie 21 dni od daty opublikowania niniejszego ogłoszenia, tj. do dnia 19.05.2014 r.

• w formie pisemnej na adres: Biuro Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska, ul. Horoszkiewicza 6, 45-301 Opole;
• za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na adres e-mail: biuro@ao.opole.pl, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262).
Wszelkie informacje udzielane sąw Biurze Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska pod numerem telefonu.

tel. +48 77 54 17 934
fax +48 77 44 59 612
Internet: www.aglomeracja-opolska.pl

ZOBACZ:
PDFProjekt Strategii rozwoju Aglomeracji Opolskiej na lata 2014-2020.pdf (7,69MB)
PDFPrognoza oddziaływania na środowisko Strategii rozwoju Aglomeracji Opolskiej.pdf (2,33MB)
DOCFormularz zgłaszania uwag do Strategii rozwoju Aglomeracji Opolskiej.doc (36,50KB)