Zapraszamy do obejrzenia filmu: Gmina Niemodlin w 2020 roku, inwestycje i wydarzenia, podsumowanie roku - NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Ankieta

24-02-2020

Szanowni Państwo,

Powiat Opolski w partnerstwie z Gminą Prószków prowadzi działania zmierzające do renowacji Parku Arboretum w Prószkowie. Wobec tego staramy się zgromadzić informacje i opinie na temat aktualnej oferty spędzania czasu wolnego w powiecie i potrzeb związanych z renowacją Parku. Dlatego prosimy Panią/Pana o wypełnienie krótkiej ankiety związanej z tym tematem. Pani/Pana opinie będą stanowiły dla nas bardzo ważny element w działaniach związanych ze staraniami o pozyskanie funduszy na modernizację Parku oraz znajdującej się na jego terenie infrastruktury.

Ankieta jest całkowicie anonimowa, a uzyskane informacje przedstawione zostaną wyłącznie w formie zbiorczego opracowania.

ANKIETA