Zapraszamy do obejrzenia filmu: Gmina Niemodlin w 2020 roku, inwestycje i wydarzenia, podsumowanie roku - NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Modernizacja pokrycia dachowego budynku Ośrodka Kultury w Niemodlinie wraz z jego asymilacją przyrodniczą

02-03-2020

stopka.jpeg

Projekt Gminy Niemodlin, złożony w naborze ogłoszonym przez Partnerstwo Borów Niemodlińskich, realizowany jest w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej – w tym wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury.

Tytuł operacji:

Modernizacja pokrycia dachowego budynku Ośrodka Kultury w Niemodlinie wraz z jego asymilacją przyrodniczą.

Cel operacji:

Zmniejszenie energochłonności obiektu upowszechniania kultury i jego zabezpieczenie przed gwałtownymi zjawiskami atmosferycznymi wraz z ograniczeniem emisji negatywnego wpływu na środowisko oraz z realizacją działań asymilacyjnych sprzyjających rozwojowi bioróżnorodności
w obszarze jego oddziaływania poprzez modernizację dachu, założenie pasieki i wykonanie łąki kwietnej.

Zakres operacji:

W ramach realizacji projektu, zaplanowano m.in.: wymianę powłoki dachowej wraz z dodatkowym ociepleniem i montażem stałego systemu asekuracyjnego; montaż pasieki miejskiej na dachu Ośrodka Kultury; wykonanie wieloletniej, kwietnej łąki; przygotowanie spektaklu teatralnego; organizację warsztatów plastycznych oraz wystawę wyróżnionych prac; wykonanie murali a także dodatkowe działania promocyjne. Realizacja operacji wpłynie znacząco na poprawę sytuacji i potencjału kulturalnego obszaru Borów Niemodlińskich, poprzez realizację przedsięwzięć, które wpłyną na budowanie i wzmacnianie więzi między mieszkańcami oraz międzypokoleniową integrację. Projekt realizowany będzie w porozumieniu z Gminami Dąbrowa, Komprachcice i Łambinowice.

28 lutego 2020r. odbyło się spotkanie z wykonawcą w sprawie podpisania umowy. Wykonawca został wyłoniony w drodze postępowania przetargowego na zadanie pn.: Modernizacja pokrycia dachowego budynku Ośrodka Kultury w Niemodlinie.

Umowa została podpisana z firmą Grzegorz Buczyński Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy "Red House" z Włoszczowej.

Umowa opiewa na kwotę brutto 368 691,33 zł a roboty mają się zakończyć w terminie do dnia 29 maja 2020 r.

umowa na dach.jpeg

umowa na dach3.jpeg

umowa na dach2.jpeg

umowa na dach1.jpeg