Zapraszamy do obejrzenia filmu: Gmina Niemodlin w 2020 roku, inwestycje i wydarzenia, podsumowanie roku - NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Nowy Zarząd UTW 2020r.

23-03-2020

Nowy Zarząd w UTW

W dniu 9.03.2020 odbyło się Walne Zebranie Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Jednogłośnie, poprzez jawne głosowanie, został wybrany Nowy Zarząd:

1. Kamila Górska - Prezes
2. Tadeusz Ziółkowski - I Wiceprezes
3. Danuta Unijewska - II Wiceprezes
4. Helena Garbowska - Skarbnik
5. Wiesława Aftyka - Sekretarz
6. Maria Jańczuk - Członek
7. Anna Franczyk - Członek / media, kronika UTW
8. Teresa Kucharzak-Juszczyk - Członek

Skład Komisji Rewizyjnej


1. Barbara Brocka - Przewodnicząca
2. Marta Dutkiewicz - Członek
3. Stanisława Żeluk – Członek


Na zakończenie miłym akcentem było uroczyste pożegnanie odchodzącego Zarządu. Były kwiaty od całej grupy              i praktyczne upominki – skrzynki ozdobione przez koleżanki z grupy DEKOART.
Kolega Czesław Paszkowski w ciepłych słowach podziękował za rzetelną i tak potrzebną pracę na rzecz innych. Podkreślił, iż odchodzący Zarząd wywiązał się z obowiązków znakomicie.
Anna Franczyk