Zapraszamy do obejrzenia filmu: Gmina Niemodlin w 2020 roku, inwestycje i wydarzenia, podsumowanie roku - NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Wieloletnia kwietna łąka powstaje w Niemodlinie

06-04-2020

stopka.jpeg

Projekt Gminy Niemodlin, złożony w naborze ogłoszonym przez Partnerstwo Borów Niemodlińskich, realizowany jest w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej – w tym wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury.

Tytuł operacji:

Modernizacja pokrycia dachowego budynku Ośrodka Kultury w Niemodlinie wraz z jego asymilacją przyrodniczą.

Cel operacji:

Zmniejszenie energochłonności obiektu upowszechniania kultury i jego zabezpieczenie przed gwałtownymi zjawiskami atmosferycznymi wraz z ograniczeniem emisji negatywnego wpływu na środowisko oraz z realizacją działań asymilacyjnych sprzyjających rozwojowi bioróżnorodności w obszarze jego oddziaływania poprzez modernizację dachu, założenie pasieki i wykonanie łąki kwietnej.

Zakres operacji:

W ramach realizacji projektu, zaplanowano m.in.: wymianę powłoki dachowej wraz z dodatkowym ociepleniem i montażem stałego systemu asekuracyjnego; montaż pasieki miejskiej na dachu Ośrodka Kultury; wykonanie wieloletniej, kwietnej łąki; przygotowanie spektaklu teatralnego; organizację warsztatów plastycznych oraz wystawę wyróżnionych prac; wykonanie murali a także dodatkowe działania promocyjne. Realizacja operacji wpłynie znacząco na poprawę sytuacji i potencjału kulturalnego obszaru Borów Niemodlińskich, poprzez realizację przedsięwzięć, które wpłyną na budowanie i wzmacnianie więzi między mieszkańcami oraz międzypokoleniową integrację. Projekt realizowany będzie w porozumieniu z Gminami Dąbrowa, Komprachcice i Łambinowice.

Trwają prace nad wykonaniem wieloletniej kwietnej łąki, w pobliżu Ośrodka Kultury w Niemodlinie im. Agnieszki Osieckiej. Łąka o powierzchni 2.000 m2 składa się z dwóch obszarów, rozdzielonych ścieżką. Rogi obszarów wyznaczają drzewka czeremchy. Zadanie realizowane jest w ramach projektu Gminy Niemodlin pn. „Modernizacja pokrycia dachowego budynku Ośrodka Kultury w Niemodlinie wraz z jego asymilacją przyrodniczą”, dofinasowanego z Programu "Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie".

Tabliczka_łąka.jpeg

(Tablica informacyjna: Kwietna łąka, zakaz wstępu, oglądaj z daleka, nie niszcz!)

ule na dachu OK.jpeg

(Zdjęcie przedstawia ule na dachu OK)

łąka kwietna.jpeg

łąka kwietna1.jpeg

(Zdjęcia przedstawiają łąkę kwietną przygotowaną do zasiania kwiatów)

łąka.jpeg

łąka1.jpeg

łąka2.jpeg

łąka3.jpeg

(Zdjęcia przedstawiają kwitnącą łąkę)