- NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Pomoc materialna dla uczniów - stypendia

23-06-2014

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

(STYPENDIA SZKOLNE/SOCJALNE)

Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemodlinie informuje, że prowadzi sprawy związane z przyznawaniem stypendiów szkolnych na rok szkolny 2014/2015 dla uczniów zamieszkujących na terenie Gminy Niemodlin.


Przypominamy, że przyznane stypendium szkolne będzie realizowane poprzez dokonanie zwrotu poniesionych kosztów, na podstawie faktur lub rachunków wystawionych imiennie na wnioskodawcę oraz innych dokumentów potwierdzających poniesione koszty związane z potrzebami edukacyjnymi ucznia.


Obowiązujące kryterium dochodowe
wynosi 456,00 zł netto na osobę w rodzinie.


Termin składania wniosków: od 01 września 2014r. do 15 września 2014r.


Wnioski do pobrania oraz wszelkie informacje udziela:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemodlinie
ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37
49-100 Niemodlin
tel. 077 4607 945