Zapraszamy do obejrzenia filmu: Gmina Niemodlin w 2020 roku, inwestycje i wydarzenia, podsumowanie roku - NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Budowa kanalizacji sanitarnej w Graczach- Kolonia Robotnicza

21-05-2020

LOGO PROW.jpeg

Operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa” pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Graczach – Kolonia Robotnicza”, której celem jest uregulowanie gospodarki ściekowej w miejscowości Gracze, ul. Kolonia Robotnicza poprzez budowę kanalizacji sanitarnej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach: działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałanie: „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

„Budowa kanalizacji sanitarnej w Graczach – Kolonia Robotnicza”

Umowa z dn. 14.05.2020 r.

Zakład Budownictwa Ogólnego „DROBUD” Anna Stryczek-Janicka,

ul. Kępska 10, 45-129 Opole

wartość brutto umowy: 894 999,66 zł

termin realizacji: 15 grudnia 2020 r.

Gmina Niemodlin złożyła wniosek o dofinansowanie zadania ze środków Unii Europejskiej w ramach naboru na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”, działanie Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dofinansowanie wyniesie 63,63% kosztów kwalifikowalnych.

 

DSC_0572.jpeg

DSC_0564.jpeg