- NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Szanowni Mieszkańcy Gminy Niemodlin

09-07-2014

W związku z licznymi uwagami dotyczącymi jakości bioodpadów przewożonych na wysypisko w Domaszkowicach z terenu Gminy Niemodlin, które to odpady w wielu wypadkach nie są odpadami biodegradowalnymi proszę o szczególne zwrócenie uwagi na rodzaj odpadów jaki jest wyrzucany do brązowych pojemników na bioodpady. Ponownie przypominamy, że większość odpadów kuchennych (resztki żywności, przeterminowane mięsa itp.) powinno trafiać do czarnego pojemnika na odpady zmieszane. Co do zasady
w brązowych pojemnikach na bioodpady powinny znajdować się wyłącznie odpady ulegające biodegradacji pochodzenia roślinnego, skorupki z jaj, fusy z kawy i herbaty itp. Niedopuszczalne jest również aby w brązowych pojemnikach na bioodpady znajdowały się worki foliowe. W przypadku stwierdzenia niewłaściwego sposobu segregacji odpadów osoby nie stosujące się do przepisów prawa będą ponosiły wyższą opłatę jak za odpady niesegregowane.