Zapraszamy do obejrzenia filmu: Gmina Niemodlin w 2020 roku, inwestycje i wydarzenia, podsumowanie roku - NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Do 30.11.20r. trwa Obowiązkowy Powszechny Spis Rolny 2020

19-06-2020

UWAGA ! - skrócenie czasu na wypełnienie samospisu - kliknij

 

UWAGA !!!  - ostatni tydzień Spisu - szansa na szczęśliwy LOS -  kliknij

Plakat Konkursu Prezesa GUS.jpeg

PSR_COVER PHOTO_Facebook_1702x720 Wersja 3.jpeg

PSR fot.2 plakat.png

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

PDFWszystko o Powszechnym Spisie Rolnym 2020.pdf

Tożsamość rachmistrza spisowego można potwierdzić poprzez:

 

1.        Okazanie przez rachmistrza identyfikatora zawierającego m. in zdjęcie rachmistrza, imię i nazwisko, nr identyfikatora, podpis Dyrektora Urzędu Statystycznego

2.        Stronę internetową pod adresem https://rachmistrz.stat.gov.pl/formularz/

3.        Infolinię pod numerem 22 279 99 99 (od poniedziałku do niedzieli od 8:00 do 20:00)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Obowiązek realizacji spisów nakłada na państwa członkowskie Unii Europejskiej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady, jak również wynika on z rekomendacji FAO, zawartych w dokumencie pn. Światowy program spisów rolnych rundy 2020 r. W państwach członkowskich ONZ pełne badanie realizowane jest raz na 10 lat i obejmuje wszystkie gospodarstwa rolne. Poprzedni Powszechny Spis Rolny odbył się w Polsce w 2010 r.

Najbliższy Powszechny Spis Rolny będzie prowadzony w całej Polsce od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu w dniu 1 czerwca 2020 r.

Ustawa o spisie rolnym reguluje zakres, formę i tryb przeprowadzenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego powszechnego spisu rolnego w 2020 r., oraz zakres, formę i tryb prac związanych z przygotowaniem i opracowaniem wyników spisu.

 

Realizacją spisu rolnego kierują kolejno:

  • Generalny Komisarz Spisowy – Prezes GUS, dr Dominik Rozkrut;
  • Zastępca Generalnego Komisarza Spisowego – dyrektor Centralnego Biura Spisowego (CBS) – dr Janusz Dygaszewicz;
  • Wojewódzki komisarz spisowy – wojewoda w wojewódzkim biurze spisowym, którego zastępuje dyrektor właściwego urzędu statycznego;
  • Gminny komisarz spisowy – wójt/burmistrz/prezydent w gminnym biurze spisowym.

Spis rolny zostanie prowadzony w gospodarstwach rolnych:

  • osób fizycznych (gospodarstwach indywidualnych);
  • osób prawnych;
  • jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.

 

Wszystkie podmioty zobowiązane są do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą

odpowiedzi w formie samopisu internetowego - Obowiązkowa metoda ,

wywiadu telefonicznego lub

bezpośrednio w trakcie rozmowy z rachmistrzem spisowym.

 

 

Rolnicy  mogą udzielić informacji o gospodarstwach rolnych poprzez:

 

Samospis  internetowy przeprowadzony za pośrednictwem interaktywnej aplikacji, która jest dostępna na  stronie internetowej 

kliknij >  : https://spisrolny.gov.pl

 

Telefonicznie – dzwoniąc na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99

lub

w Gminnym Biurze Spisowym - stanowisko spisowe ( siedziba Urzędu Miejskiego w Niemodlinie , pok.16 ( I p. )

w godz. pracy Urzędu  Miejskiego

W razie pytań, wsparcia przy spisie udzielają : Witold Kuriata lub Zdzisława Bartków

 

Zakres tematyczny formularza spisowego obejmuje 11 działów : użytkowanie gruntów; powierzchnia zasiewów; zwierzęta gospodarskie; nawożenie; ochrona roślin; budynki gospodarskie; ciągniki, maszyny i urządzenia rolnicze; działalność gospodarcza; struktura dochodów gospodarstwa domowego z użytkownikiem gospodarstwa indywidualnego; aktywność ekonomiczna; chów i hodowla ryb.

 

Z użytkownikami gospodarstw rolnych, którzy nie spiszą się samodzielnie skontaktują się rachmistrzowie spisowi:

  • Telefonicznie, w celu przeprowadzenia spisu w wywiadzie telefonicznym,
  • Bezpośrednio – w celu przeprowadzenia spisu w wywiadzie bezpośrednim w miejscu dogodnym dla użytkownika gospodarstwa rolnego.

Rolniku, Twoje dane są u nas bezpieczne!
Osoby wykonujące prace spisowe są obowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Przed przystąpieniem do pracy rachmistrzowie są pouczani o istocie tajemnicy statystycznej i sankcjach za jej niedotrzymanie. Następnie na ręce właściwego komisarza spisowego składają pisemne przyrzeczenie następującej treści: „Przyrzekam, że będę wykonywać swoje prace na rzecz statystyki publicznej z całą rzetelnością, zgodnie z etyką zawodową statystyka, a poznane w czasie ich wykonywania dane jednostkowe zachowam w tajemnicy wobec osób trzecich.”

Nie masz w domu dostępu do Internetu? Jest na to sposób!
W gminnym biurze spisowym  zapewnimy Ci bezpłatny dostęp do pomieszczeń wyposażonych w sprzęt komputerowy.

Spisz się przez telefon!

Od 1 września na infolinii spisowej (pod numerem 22 279 99 99) będzie również możliwość spisania się przez telefon. Po połączeniu się z numerem wybierz „1” – zostaniesz skierowany na infolinię spisową. Następnie wybierz opcję „Spisz się przez telefon”, połączysz się z naszym rachmistrzem – to doskonale przygotowana osoba do przeprowadzenia z Tobą spisu przez telefon.

(Koszt połączenia jest zgodny z cennikiem operatora).

www.spisrolny.gov.pl