- NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Uczczono pamięć ofiar i obrońców

16-07-2014

Obchody tragicznej rocznicy ludobójstwa miała miejsce na Placu Obrońców Przebraża, w których wzięli udział przedstawiciele władz wojewódzkich, gminy, przedstawiciele stowarzyszeń i związków kombatanckich, poczty sztandarowe szkół i harcerzy oraz mieszkańcy.
Po wysłuchaniu hymnu państwowego głos zabrał burmistrz Mirosław Stankiewicz: - W historii tragicznych i krwawych wydarzeń wołyńskich samoobrona w Przebrażu pozostanie symbolem zmagań w obronie polskości, wiary i godności ludzkiej w latach II wojny światowej. Przykład mało znanej historii Przebraża jest najlepszym dowodem na to, że możemy być dumni z dziejów naszego narodu i dokonań naszych przodków. To od nas zależy, ile z tej historii zostanie utrwalonej w powszechnej świadomości. Chlubą ziemi niemodlińskiej jest to, że wielu potomków obrońców Przebraża osiadło w Niemodlinie i jego okolicach. To właśnie dzięki nim mamy możliwość krzewienia historii i pamięci o tamtych wydarzeniach.
11 lipca to od dwóch lat, decyzją Sejmiku Województwa Opolskiego, Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej. – Dzisiejsza rocznica „krwawej niedzieli” z 1943 roku to bolesna i często niezabliźniona rana dla wielu dzisiejszych mieszkańców Śląska Opolskiego, którzy stracili na Kresach swoich bliskich, którzy sami doświadczyli traumy zbrodni wołyńskiej. Naszym obowiązkiem jest pamiętać o tej tragedii, przekazać wiedzę o tych wydarzeniach młodym pokoleniom Polaków i Europejczyków. Przekazać nie po to, żeby rozdrapywać rany, ale by przypominać, do czego może doprowadzić nienawiść. Naszą pamięć powinniśmy wzmocnić edukacją, bo dziś niemal połowa naszych rodaków nadal nie wie o zbrodni na Wołyniu – mówił Tomasz Kostuś, wicemarszałek województwa.
Na Placu Obrońców Przebraża upominał się o dziejową sprawiedliwość świadek tamtych wydarzeń, Jan Wajman, wskazując na brak przeprosin państwa ukraińskiego za dokonane zbrodnie oraz za mało zdecydowaną postawę rządu polskiego wobec kultywowania pamięci banderowców na Ukrainie. Po okolicznościowych wystąpieniach wspólną modlitwę w intencji zmarłych poprowadził ks. proboszcz Jerzy Chyłek. Następnie złożono kwiaty pod pomnikiem Ludwika „Lwa” Malinowskiego. Na koniec wszystkim obecnym podziękował za udział w uroczystości przewodniczący rady miejskiej Mariusz Nieckarz.


mk

DSC_2486.jpeg

DSC_2496.jpeg

DSC_2497.jpeg

DSC_2507.jpeg

DSC_2510.jpeg