Zapraszamy do obejrzenia filmu: Gmina Niemodlin w 2020 roku, inwestycje i wydarzenia, podsumowanie roku - NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

STATUETKI ROZDANE !!!

26-06-2020

W dniu 25 czerwca 2020 r. w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie odbyło się spotkanie Burmistrza Niemodlina – Pani Doroty Koncewicz z najlepszymi absolwentami szkół podstawowych w roku szkolnym 2019/2020.

W uroczystości uczestniczył Przewodnicząc Rady Miejskiej w Niemodlinie – Pan Bartosz Wajman.

W dobie pandemii niemożliwe było zorganizowanie corocznej gali, by wyróżnić nie tylko absolwentów, ale również najlepszych uczniów – zwycięzców konkursów przedmiotowych, olimpiad, jak i zawodów sportowych. W tym szczególnym roku podziękowania i gratulacje z rąk Pani Burmistrz otrzymali jedynie najlepsi absolwenci szkół podstawowych oraz ich rodzice.

Oto uczniowie, których określono mianem „Najlepsi z najlepszych”:

1. Mateusz Walkowicz – uczeń Szkoły Podstawowej Nr 1 w Niemodlinie,

2. Karolina Lasman – uczennica Szkoły Podstawowej Nr 2 w Niemodlinie,

3. Weronika Kijas – uczennica Szkoły Podstawowej w Rogach

4. Miłosz Turowski – uczeń Szkoły Podstawowej w Graczach.

Są to uczniowie, które w wyniku klasyfikacji końcoworocznej uzyskali z obowiązkowych zajęć edukacyjnych najwyższą średnią ocen oraz najwyższą ocenę z zachowania.

Otrzymanie miana NAJLEPSZEGO ABSOLWENTA to uhonorowanie działań we wspieraniu pasji tych uczniów, ich zainteresowań, chęci pogłębiania wiedzy i zdobywania kolejnych umiejętności.

Wyróżnienie uczniowie niejednokrotnie swoimi  osiągnięciami przydawali dumy  pedagogom, sławili imię  szkoły i Naszej Gminy.

Dla rówieśników stali się wzorem do naśladowania.

 

Podczas uroczystego spotkania Pani Burmistrz gratulowała wszystkim wyróżnionym i nagrodzonym oraz życzyła słonecznego i bezpiecznego odpoczynku w czasie wakacji.

 

Małgorzata Kochanek

Dyrektor

CUW w Niemodlinie

20200625_160114.jpeg

20200625_160224.jpeg

20200625_161116.jpeg