Zapraszamy do obejrzenia filmu: Gmina Niemodlin w 2020 roku, inwestycje i wydarzenia, podsumowanie roku - NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Gmina Niemodlin pozyskała kolejne fundusze na rozbudowę kanalizacji sanitarnej

08-07-2020

                                                                                         prow.jpg.png.jpeg                                                      

„Budowa kanalizacji sanitarnej w Graczach – Kolonia Robotnicza”

 

ŹRÓDŁO DOFINANSOWANIA:

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej Infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”

Wysokość dofinansowania: 63,63 % kosztów kwalifikowalnych
Wnioskodawca: Gmina Niemodlin

1.    CELE PROJEKTU:

Celem operacji jest uregulowanie gospodarki ściekowej w miejscowości Gracze, ul. Kolonia Robotnicza poprzez budowę kanalizacji sanitarnej.

2. ZAKRES PROJEKTU:

Zakres robót obejmuje wykonanie kanalizacji sanitarnej o długości 1,507 km.

3. OKRES REALIZACJI:

2020 rok