- NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Niemodlin

21-12-2010

W dniu 21 grudnia br. w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie odbyło się spotkanie na temat zimowego utrzymania dróg na terenie gminy Niemodlin. W spotkaniu udział wzięli Zarządcy dróg z terenu naszej gminy, to znaczy przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych Odział w Opolu, Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu, Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu i pracownicy Urzędu Miejskiego w Niemodlinie. Podczas spotkania dokonano oceny stanu zimowego utrzymania dróg, przekazano wnioski i uwagi mieszkańców, w tym zwrócono uwagę na niezwłoczne łagodzenie skutków zimy na zarządzanych drogach.

Uwagi i interwencje dotyczące zimowego utrzymania dróg należy przekazywać Panu Ryszardowi Ślęzakowi pod numerem telefonu 503 178 727 lub 77 46 06 295 wew. 207
 

Droga krajowa nr 46 – II standard zimowego utrzymania (jezdnia powinna być odśnieżona na całej szerokości, a śliskość zimowa zlikwidowana, do 6 godzin po ustaniu opadów śniegu może zalegać luźny śnieg)
Osoba koordynująca: Stanisław Szpala – 660 423 744
 

Drogi wojewódzkie nr 405 – Niemodlin – Korfantów oraz nr 385 Jaczowice – Grodków – IV standard zimowego utrzymania (jezdnia powinna być odśnieżona na całej szerokości, a zwalczanie śliskości zimowej odbywa się na odcinkach decydujących o możliwości ruchu, czas odśnieżania nie może przekroczyć 8 godzin po ustaniu odśnieżania, dopuszcza się występowanie zasp, dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godzin).
Osoba koordynująca: Zbysław Bil – 604 529 835
 

Drogi powiatowe – standard utrzymania V (jezdnia odśnieżona, w miejscach zasp odśnieżony, co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek, dopuszcza się przerwy w komunikacji do 16 godzin) oraz standard utrzymania VI (jednia zaśnieżona, prowadzi się interwencyjne odśnieżanie w zależności od potrzeb, jednia posypywana i odśnieżana w miejscach wyznaczonych przez Zarządcę drogi).
Osoba koordynująca: K. Mazurek – 603 875 984 (7.00 – 15.00) oraz J. Łabaj 604 428 460 (15.00 – 7.00).
 

Drogi gminne - standard utrzymania V (jezdnia odśnieżona, w miejscach zasp odśnieżony, co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek, dopuszcza się przerwy w komunikacji do 16 godzin) oraz standard utrzymania VI (jednia zaśnieżona, prowadzi się interwencyjne odśnieżanie w zależności od potrzeb, jednia posypywana i odśnieżana w miejscach wyznaczonych przez Zarządcę drogi).
 

Przypominamy:
"Właściciele nieruchomości mają obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości. Należy również usuwać z dachów i gzymsów obiektów budowlanych bezpośrednio sąsiadujących z drogami i chodnikami sople lodowe i nawisy śniegu, niezwłocznie po ich powstaniu. Obowiązki te wynikają z przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.). A także z ogólnych reguł kodeksu cywilnego.”