Zapraszamy do obejrzenia filmu: Gmina Niemodlin w 2020 roku, inwestycje i wydarzenia, podsumowanie roku - NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Przebudowa świetlicy wiejskiej w Roszkowicach

18-08-2020

                 prow.jpg.png.jpeg

„Przebudowa świetlicy wiejskiej w Roszkowicach”

ŹRÓDŁO DOFINANSOWANIA:

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 operacje typu
„Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach działania „Podstawowe usługi
i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury”

Wysokość dofinansowania: 63,63 % kosztów kwalifikowalnych
Wnioskodawca: Gmina Niemodlin


1.    CELE PROJEKTU:

Celem operacji jest rozwój funkcji społeczno-kulturalnej pełnionej przez świetlicę wiejską
w Roszkowicach poprzez jej przebudowę.

2. ZAKRES PROJEKTU:

Zakres robót obejmuje przebudowę istniejącego budynku świetlicy wiejskiej.

3. OKRES REALIZACJI:

2021 rok