- NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Więcej pieniędzy na kanalizację Gminy Niemodlin

20-12-2010

Dnia 17 grudnia 2010 r. Pan Mirosław Stankiewicz – Burmistrz Niemodlina oraz Pani Alicja Domalewska – Skarbnik Gminy podpisali w imieniu Gminy Niemodlin aneks do umowy o dofinansowanie projektu OCHRONA WÓD POWIERZCHNIOWYCH ZLEWNI RZEKI NYSY KŁODZKIEJ ORAZ OBSZARU CHRONIONEGO KRAJOBRAZU „BORY NIEMODLINSKIE” – BUDOWA KANALIZACJISANITARNEJ W NIEMODLINIE. ETAP VI zwiększający kwotę dofinansowania z Unii Europejskiej. Wartość projektu wynosi        4 337 771,91 PLN, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej 2 342 396,83 zł, co stanowi 54 %.
 

Projekt obejmuje budowę kanalizacji w obrębie ulic Korfantego, Daszyńskiego, Nowej, Bohaterów Śląskich, Świętojańskiej i Wyzwolenia. W wyniku projektu powstanie sieć kanalizacji o długości 6,764 km. Zadanie zostanie zrealizowane w latach 2010 – 2011.
 

Celem projektu jest poprawa jakości stanu środowiska obszaru Gminy Niemodlin, poprzez zmniejszenie ilości zanieczyszczeń komunalnych odprowadzanych do wód i gleby oraz poprawa stanu infrastruktury w zakresie odprowadzania ścieków na terenie miasta Niemodlin, a także poprawa warunków bytowych mieszkańców objętych Projektem oraz wzrost atrakcyjności gospodarczej.