Zapraszamy do obejrzenia filmu: Gmina Niemodlin w 2020 roku, inwestycje i wydarzenia, podsumowanie roku - NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Uroczyste ślubowanie i powierzenie stanowisk w placówkach oświatowych gminy Niemodlin

01-09-2020

Uroczyste ślubowanie i powierzenie stanowisk

 

„Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej”

– słowa roty w obecności Pani Burmistrz – Doroty Koncewicz oraz Dyrektorów szkół i przedszkoli zostały wypowiedziane dnia 28 sierpnia 2020 roku przez Panie: Olgę Olszewską - nauczycielkę Szkoły Podstawowej Nr 2 w Niemodlinie oraz Gabrielę Bartków - nauczycielkę Szkoły Podstawowej Nr 1 w Niemodlinie. Obie Panie w dniu 10 lipca br. zdały egzamin na stopień nauczyciela mianowanego i zgodnie z artykułem 15 Karty Nauczyciela przy nadawaniu stopnia nauczyciela mianowanego złożyły ślubowanie, potwierdzając je podpisem, według powyższej roty.

W dniu 28 sierpnia 2020 roku odbyła się również narada Pani Burmistrz Doroty Koncewicz z Dyrektorami szkół i przedszkoli, dla których Gmina Niemodlin jest organem prowadzącym.

Na pierwszym spotkaniu, inaugurującym nowy rok szkolny, omawiane były między innymi kwestie organizacji nowego roku szkolnego, podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa, a także zmiany w prawie oświatowym. Dyrektorzy przedstawili stan przygotowań jednostek oświatowych do rozpoczęcia nowego roku szkolnego. We wszystkich obiektach szkolnych zakończyły się zaplanowane na okres wakacyjny drobne remonty. Wszystkie przedszkola i szkoły są przygotowane na powrót uczniów, zgodnie z aktualnymi wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego. Dyrektorzy zadbali o to, aby w miarę możliwości lokalowych, zapewnić bezpieczny dystans pomiędzy uczniami, nauczycielami oraz pracownikami administracji i obsługi. Nadto Dyrektorzy zostali zaopatrzeni w płyny dezynfekujące, maseczki oraz termometry.


      Narada była również okazją do wręczenia aktu przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola w Graczach dla Pani Jolanty Juzwy. Z rąk Pani Burmistrz akty powierzenia stanowiska dyrektora odebrały również Panie:

• Beata Oleksa – p.o. Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 im. M. Skłodowskiej - Curie w Niemodlinie,

• Agnieszka Borowicz - Dyrektor Szkoły Podstawowej im. 27 WD AK w Graczach.

Pani Burmistrz pożegnała odchodzące ze stanowiska dyrektora szkoły podstawowej Panie: Iwonę Trawkę i Violettę Szczyrk życząc im satysfakcji z dalszych przedsięwzięć, odwagi i siły, by porywać się na cele i zmiany, które z pozoru wydają się trudne, a później wprost wymarzone, a także wielu sukcesów na każdym polu działania.

Małgorzata Kochanek

Dyrektor CUW

w Niemodlinie

slubowanie1.jpeg

slubowanie7.jpeg

slubowanie6.jpeg

slubowanie2.jpeg

slubowanie8.jpeg

slubowanie3.jpeg

slubowanie.jpeg

slubowanie4.jpeg

slubowanie5.jpeg