- NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Uroczyste ślubowanie

27-08-2014
Uroczyste ślubowanie

„Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej” – słowa roty w obecności Burmistrza – Pana Mirosława Stankiewicza oraz dyrektorów szkół i przedszkoli zostały wypowiedziane dnia 22 sierpnia 2014 roku przez Panie:

- Barbarę Grządziel – nauczycielkę Publicznego Przedszkola Nr 1 w Niemodlinie,

- Elżbietę Leszczyńską – Pijet – nauczycielkę Publicznego Przedszkola Nr 2 w Niemodlinie,

- Agnieszkę Bieniek - nauczycielkę Szkoły Podstawowej w Rogach
i Panie:

- Magdalenę Konarską, Katarzynę Grębowiec i Annę Rawską – nauczycielki Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Niemodlinie.

 

Nauczycielki te zdały egzamin na stopień nauczyciela mianowanego i zgodnie z artykułem 15 Karty Nauczyciela przy nadawaniu stopnia nauczyciela mianowanego nauczyciel składa ślubowanie, potwierdzając je podpisem, według powyższej roty.

 

Małgorzata Kochanek

Dyrektor ZEFO

 mianowanie.jpeg