Zapraszamy do obejrzenia filmu: Gmina Niemodlin w 2020 roku, inwestycje i wydarzenia, podsumowanie roku - NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Zmiana na stanowisku dyrektora Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Niemodlinie

29-09-2020

Dnia 28 września 2020 roku w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie – Burmistrz – Dorota Koncewicz pożegnała odchodzącą na emeryturę Panią Jadwigę Kutyłę – Dyrektor Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Niemodlinie.

Pani Jadwiga Kutyła była pracownikiem Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej od 2 listopada 1976 r., zaś jej Dyrektorem od dnia 1 stycznia 1992 r. (powołana została na to stanowisko Uchwałą nr 26/91 zarządu Gminy w Niemodlinie z dnia 12 grudnia 1991 r.).

Pani Burmistrz dziękując Pani Dyrektor za wieloletnie kierowanie biblioteką powiedziała, że bardzo wysoko ocenia Jej inicjatywy, służące krzewieniu czytelnictwa, upowszechnianiu kultury i edukacji. Doceniła fakt, że poza funkcjonalnością i nowoczesnym wyposażeniem, odbywały się w bibliotece atrakcyjne spotkania ze znanymi pisarzami, artystami i interesującymi ludźmi kultury, gdzie funkcjonował klub czytelniczy, systematyczna praca z dziećmi i młodzieżą, a także prowadzone były konkursy czytelnicze i wystawy.

 

Następnie Pani Burmistrz podpisała umowę w sprawie warunków organizacyjno – finansowych działalności Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Niemodlinie z Panią Małgorzatą Nawrocką – Badeją, której powołanie na stanowisko Dyrektora Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Niemodlinie nastąpi z dniem 1 października 2020 roku.

1.jpeg

2.jpeg

3.jpeg

5.jpeg