Zapraszamy do obejrzenia filmu: Gmina Niemodlin w 2020 roku, inwestycje i wydarzenia, podsumowanie roku - NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Nagrody Burmistrza Niemodlina dla nauczycieli

15-10-2020

Nagrody dla nauczycieli

 

Dzień Edukacji Narodowej, który obchodzony jest 14 października to okazja do wręczenia nagród Burmistrza Niemodlina dla nauczycieli pracujących w jednostkach oświatowych Gminy Niemodlin za ich pracę dydaktyczno – wychowawczą.

Spotkanie Burmistrz Niemodlina – Pani Doroty Koncewicz – z wyróżnionymi nauczycielami, dyrektorami szkół i przedszkoli oraz  Przewodniczącym Rady Miejskiej – Panem Bartoszem Wajmanem odbyło się dnia 14 października 2020 r. na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Niemodlinie. Z racji sytuacji epidemiologicznej w naszym kraju, uroczystość odbyła się w obowiązującym reżimie sanitarnym.

Pani Burmistrz złożyła podziękowania wszystkim wykonującym trudny zawód nauczyciela, Dyrektorom, kierującym placówkami oświatowymi, Gronom Pedagogicznym naszych szkół i przedszkoli, wszystkim pracownikom oświaty, którzy uczestniczą w dziele wychowawczym młodego pokolenia. Zawód nauczyciela to profesja, której nie można wykonywać jedynie z poczucia obowiązku. Nauczyciel to osoba zaufania społecznego, wszakże nauczycielom powierzamy to, co dla nas najcenniejsze – nasze dzieci. Należy tym samym doceniać trud wychowania i przekazywania wiedzy, jaki na co dzień podejmują nauczyciele.

Spotkanie to było okazją do wręczenia dla nauczycieli nagród i dyplomów za ich za szczególne osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze. Nagrody Burmistrza otrzymali:

 

 1. Teresa Radziszewska – Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 2 w Niemodlinie,
 2. Jolanta Juzwa – Dyrektor Publicznego Przedszkola w Graczach,
 3. Jolanta Włoch - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rogach,
 4. Marcin Kołodziej – nauczyciel SP Nr 1 w Niemodlinie,
 5. Ewa Konowaluk – nauczyciel SP Nr 1 w Niemodlinie,
 6. Anna Ciszewska – nauczyciel SP Nr 1 w Niemodlinie,
 7. Aneta Kramczyńska – nauczyciel SP Nr 1 w Niemodlinie,
 8. Krystyna Lasman - Piwko – nauczyciel SP Nr 1 w Niemodlinie,
 9. Marta Rostkowska – nauczyciel SP Nr 1 w Niemodlinie,
 10. Zdzisława Kloc – nauczyciel  SP Nr 2 w Niemodlinie,
 11. Olga Olszewska – nauczyciel  SP Nr 2 w Niemodlinie
 12. Dorota Dec – nauczyciel SP w Rogach,
 13. Joanna Pindel – nauczyciel SP w Graczach
 14. Barbara Grządziel- nauczyciel Przedszkola Nr 1 w Niemodlinie,
 15. Angelika Kieloch – nauczyciel Przedszkola Nr 1 w Niemodlinie,
 16. Agnieszka Konarska - Czajka – nauczyciel Przedszkola Nr 2 w Niemodlinie,
 17. Jolanta Cymbała – nauczyciel Przedszkola w Graczach.

   

Na zakończenie spotkania Pani Burmistrz jeszcze raz z okazji Święta Edukacji Narodowej życzyła nauczycielom przede wszystkim satysfakcji z owoców Ich dzieła, poczucia spełnienia oraz wdzięczności i życzliwej pamięci tych, z którymi dzielą się wiedzą i życiowym doświadczeniem.