Zapraszamy do obejrzenia filmu: Gmina Niemodlin w 2019 roku, inwestycje i wydarzenia, podsumowanie roku - NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Wywóz i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych z nielegalnego składowiska w Brzęczkowicach

20-10-2020

Z dniem 20 października br. rozpoczął się wywóz i unieszkodliwianie ok. 1.900 Mg odpadów niebezpiecznych z nielegalnego składowiska w Brzęczkowicach. Zadanie realizowane jest przez konsorcjum firm SARPI Sp. z o.o. oraz Mo-BRUK S.A., z liderem firmą SARPI Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o.

Całkowity koszt realizacji zadania szacowany jest na ok. 11,6 mln zł, w tym tzw. koszty kwalifikowane wynoszą 11,4 mln zł. Zadanie realizowane jest w ramach dofinansowania z „Programu priorytetowego usuwanie porzuconych odpadów” Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (9,12 mln zł), Województwa Opolskiego (500 tys. zł), z „Programu ochrony ziemi” Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu (200 tys. zł), Powiatu Opolskiego (50 tys. zł) oraz pożyczki zaciągniętej przez Gminę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu (1,58 mln zł) i środków własnych Gminy.

Planowany termin zakończenia zadania III kw. 2022 rok.

brzęczkowice.jpeg