- NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

75 Rocznica Polskiego Państwa Podziemnego

24-09-2014
  W nocy z 26 na 27 września 1939 roku powstała w oblężonej Warszawie Służba Zwycięstwu Polski – konspiracyjna organizacja wojskowa, mająca prowadzić walkę przeciw okupantom. W listopadzie 1939 roku została ona przekształcona w Związek Walki Zbrojnej (ZWZ), podlegający rządowi emigracyjnemu. 14 lutego 1942 roku generał Władysław Sikorski przekształcił ZWZ w Armię Krajową (AK). Jej Komendantem Głównym został generał Stefan Rowecki, wybitny teoretyk walk miejskich. Utworzenie AK miało służyć scaleniu wszystkich grup wojskowych w jedną organizację, podległą rządowi londyńskiemu.
  Podziemne Państwo Polskie wypełniało nieomal wszystkie obowiązujące je funkcje: władcze, organizatorskie, wojskowe i opiekuńcze. Organizowało  życie na okupowanych terenach, bierny i czynny opór przeciw okupantom,  przyczyniając się w ten sposób do umacniania wśród rodaków wiary i nadziei na odzyskanie niepodległości.
  Jednym z najważniejszych jego zadań było szkolnictwo i opieka nad dziećmi i młodzieżą. Okupant niemiecki zamknął dla Polaków szkoły średnie i wyższe, pozostawiając tylko 7-klasowe szkoły podstawowe i zawodowe. W związku z tym zorganizowano znakomicie funkcjonującą sieć tajnego nauczania, obejmującą ponad milion młodzieży. Program gimnazjalny i licealny częściowo wprowadzono konspiracyjnie do szkół zawodowych, dla większości jednak przedmiotów (np. historia, geografia, łacina) stworzono formę tzw. kompletów (lekcje w mieszkaniach prywatnych). Do lata 1944 wydano kilkanaście tysięcy świadectw maturalnych. Tajne wyższe uczelnie z  wieloma wydziałami, działały w Warszawie, Krakowie, Wilnie i Lwowie. Uniwersytet Ziem Zachodnich, stworzony przez profesorów wysiedlonych z Poznania, oprócz centrali w Warszawie miał filie w Kielcach, Jędrzejowie, Częstochowie i Milanówku. Na uczelniach tych wydano kilka tysięcy dyplomów oraz kilkaset doktoratów. 
  Na terenie całej Polski dzialala również zakonspirowana organizacja harcerzy - Szare Szeregi. Głównym celem działalności podziemnego harcerstwa było przede wszystkim uchronienie młodych ludzi przed demoralizacją, którą niosła wojna, a także pielęgnowanie uczuć i tradycji patriotycznych.
  Do zadań Polskiego Państwa Podziemnego należało również wspieranie polskiej kultury i jej twórców. Organizowano konspiracyjne koncerty, przedstawienia teatralne, wieczory autorskie i wykłady naukowe. Finansowano twórców kultury (np. skupowano rękopisy, zamawiano utwory muzyczne). W tajnych drukarniach wydawano książki z zakresu literatury i poezji , prasę informacyjno-polityczną a przede wszystkim podręczniki (szkolne i wojskowe) .Działała radiostacja Świt, która z terenu Wielkiej Brytanii nadawała aktualne komunikaty i audycje.
    Dziełem Polskiego Państwa Podziemnego było nie tylko podjęcie walki zbrojnej z okupantem ale przede wszystkim podtrzymanie tradycji niepodległościowej i siły moralnej narodu oraz utrzymanie ciągłości  struktur  państwowych.
 
Przywódcy Podziemnego Państwa Polskiego:
 
 • Władysław Raczkiewicz
  Prezydent RP na uchodźstwie
  zmarł na emigracji w Wielkiej Brytanii w 1947 r.

 

 • Władysław Sikorski - generał broni
  Premier Rządu RP na uchodźstwie
  Naczelny Wódz Polskich Sił Zbrojnych
  zginął w katastrofie lotniczej w 1943 r.

 

 • Stanisław Mikołajczyk
  Premier Rządu RP na uchodźstwie
  zmarł na emigracji w USA w 1966 r.

 

 • Tomasz Arciszewski
  Premier Rządu RP na uchodźstwie
  zmarł na emigracji w Wielkiej Brytanii w 1955 r.

 

 • Kazimierz Sosnkowski „Godziemba” - generał broni
  Naczelny Wódz Polskich Sił Zbrojnych
  Komendant Główny Związku Walki Zbrojnej
  zmarł na emigracji w Kanadzie w 1969 r.

 

 • Tadeusz Komorowski „Bór” - generał dywizji
  Naczelny Wódz Polskich Sił Zbrojnych
  Dowódca Armii Krajowej
  w niewoli niemieckiej w latach 1944–1945
  zmarł na emigracji w Wielkiej Brytanii w 1966 r.

 

 • Michał Tokarzewski-Karaszewicz „Torwid”
  generał brygady
  Dowódca Służby Zwycięstwu Polski
  więziony przez Sowietów w latach 1940–1941
  zmarł na emigracji w 1964 r.

 

 • Stefan Rowecki „Grot” - generał dywizji
  Komendant Główny Związku Walki Zbrojnej
  Dowódca Armii Krajowej
  uwięziony przez Niemców w 1943 r. i zamordowany w 1944 r.

 

 • Leopold Okulicki „Niedźwiadek”
  generał brygady
  ostatni Dowódca Armii Krajowej
  uwięziony przez Sowietów w 1945 r.
  zmarł w więzieniu w ZSRS w 1946 r.

 

 • Cyryl Ratajski „Wartski”
  Delegat Rządu RP na Kraj
  zmarł w okupowanej Warszawie w 1942 r.

 

 • Jan Piekałkiewicz „Wernic”
  Delegat Rządu RP na Kraj
  uwięziony i zamordowany przez Niemców w 1943 r.

 

 • Jan Stanisław Jankowski „Soból”
  Delegat Rządu RP na Kraj, wicepremier
  kierujący Krajową Radą Ministrów
  aresztowany w 1945 r., zmarł w więzieniu w ZSRS w 1953 r.

 

 • Stefan Korboński „Zieliński”
  pełniący obowiązki Delegata Rządu RP na Kraj
  zmarł na emigracji w USA w 1989 r.

 

 • Kazimierz Pużak „Seret”
  Przewodniczący Rady Jedności Narodowej
  uwięziony przez Sowietów w 1945 r. i ponownie przez polskich
  komunistów w 1947 r., zamęczony w więzieniu w Rawiczu w 1950 r.


CZEŚĆ  ICH  PAMIECI  !