- NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Informacja w sprawie budowy obwodnicy Niemodlina

31-01-2011
Informacja w sprawie budowy obwodnicy Niemodlina
 
W dniu 26 stycznia br. Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Program budowy dróg krajowych na lata 2011-2015", przedłożoną przez ministra infrastruktury.
Przyjęty przez rząd program będzie realizowany w okresie 5 lat. Zawiera on listę priorytetowych zadań inwestycyjnych w zakresie dróg krajowych i autostrad. Określono w nim również wielkość środków przeznaczonych na jego finansowanie, które będą pochodzić z Krajowego Funduszu Drogowego (KFD) oraz z budżetu państwa.
W przedmiotowym Programie zadanie o nazwie Budowa obwodnicy Nysy
i Niemodlina w ciągu dk 41 i 46
zawarta została na liście zadań, co oznacza, że pojawiła się możliwość realizacji, tak ważnej dla naszego miasta inwestycji drogowej.
Zgodnie z informacją przekazaną przez opolski odział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na zadanie o nazwie „Wykonanie koncepcji programowej, projektu budowlanego i projektu wykonawczego budowy obwodnicy m. Niemodlin w ciągu drogi krajowej nr 46 Kłodzko – Nysa– Niemodlin – Opole – Ozimek – Lubliniec - Szczekociny” w trybie przetargu nieograniczonego wybrano najkorzystniejszą ofertę biura projektowego: MOSTY Katowice Sp. z o.o. , ul. Rolna 12 , 40-555 Katowice.