- NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

MGBP w Niemodlinie

14-10-2014

 

 1380725170.jpeg

    W roku bieżącym nowym elementem polityki bibliotecznej MKiDzN jest Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014-2020 (Priorytet 2), do którego aplikowała nasza Biblioteka. Złożony przez nas wniosek otrzymał akceptację. Głównym założeniem Programu jest wypracowanie partnerstwa i współpracy Bibliotek Szkolnych i Publicznych w celu zwiększenia poziomu czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Realizując założenia Programu i jednocześnie pogłębiając dotychczasową współpracę zawarliśmy porozumienia o partnerstwie ze Szkołą Podstawową nr 1 i Szkołą Podstawową nr 2 w Niemodlinie. Planujemy zrealizować wspólne działania, obejmujące kilka obszarów. Jednym z nich jest wzmocnienie edukacyjnej roli Biblioteki, który realizujemy zapraszając uczniów do udziału w lekcjach bibliotecznych, będących ciekawą formą zdobywania wiedzy i informacji. W Bibliotece zorganizujemy wieczorki literackie takie jak „Andrzejkowe wróżby” czy „Noc z Andersenem”, „Literaturożercy”, członkowie „Klubów przyjaciół książki” zawiązanych przy Szkołach Podstawowych będą czytać swoim młodszym kolegom i koleżankom w szkołach i przedszkolach. W naszej Bibliotece uczniowie będą mieli okazję spotkać się z ciekawą osobą. Wraz z nauczycielami popularyzować będziemy program „Czytam sobie”.
  W ramach Priorytetu 2 ubiegaliśmy się o dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych dla Biblioteki Publicznej, zgodnie z zapotrzebowaniem partnerskich Bibliotek Szkolnych.  Partnerskie Biblioteki określiły tytuły książek do zakupienia, które otrzymają od MGBP w Niemodlinie w formie depozytu.  Priorytet 2 jest nową formą wsparcia Bibliotek przez Ministerstwo. Mamy nadzieję, że jego realizacja będzie istotnym elementem w zakresie wzmacniania potencjału Bibliotek Publicznych i Szkolnych.
  Realizację Programu rozpoczęliśmy od informacji o trwającym w październiku Miesiącu Bibliotek Szkolnych oraz umieszczenia wykazu zakupionych książek na stronach Biblioteki, Urzędu Miejskiego oraz Facebooku.Małgorzata Nawrocka-Badeja