Zapraszamy do obejrzenia filmu: Gmina Niemodlin w 2020 roku, inwestycje i wydarzenia, podsumowanie roku - NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Uroczyste ślubowanie nauczyciela mianowanego

04-01-2021

Uroczyste ślubowanie

 

„Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić
i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej”

– słowa roty w obecności Pani Burmistrz – Doroty Koncewicz – zostały wypowiedziane dnia 21 grudnia 2020 roku przez Panią Katarzynę Krzyżanowską - nauczycielkę Szkoły Podstawowej Nr 1 w Niemodlinie. Pani Katarzyna w dniu 10 grudnia br. zdała egzamin na stopień nauczyciela mianowanego i zgodnie z artykułem 15 Karty Nauczyciela przy nadawaniu stopnia nauczyciela mianowanego złożyła ślubowanie, potwierdzając je podpisem, według powyższej roty.

Gratulujemy raz jeszcze uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, życząc  satysfakcji i sukcesów w podążaniu dalszą ścieżką rozwoju zawodowego oraz nieustającej pasji w codziennej pracy.

 

 

Małgorzata Kochanek

Dyrektor CUW

w Niemodlinie

IMG-20201223-WA0006.jpeg

IMG-20201223-WA0007.jpeg

IMG-20201223-WA0009.jpeg