Zapraszamy do obejrzenia filmu: Gmina Niemodlin w 2021 roku, inwestycje i wydarzenia, podsumowanie roku - NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Przebudowa świetlicy wiejskiej w Roszkowicach

08-01-2021

prow1.jpeg

„Przebudowa świetlicy wiejskiej w Roszkowicach”

ŹRÓDŁO DOFINANSOWANIA:

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 operacje typu
„Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach działania „Podstawowe usługi
i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury”

Wysokość dofinansowania: 63,63 % kosztów kwalifikowalnych

w wysokości 207 643,00 zł
Koszty ogółem : 327 438,61

Wnioskodawca: Gmina Niemodlin


1.    CELE PROJEKTU:

Celem operacji jest rozwój funkcji społeczno-kulturalnej pełnionej przez świetlicę wiejską
w Roszkowicach poprzez jej przebudowę.

2. ZAKRES PROJEKTU:

Zakres robót obejmuje przebudowę istniejącego budynku świetlicy wiejskiej.

3. OKRES REALIZACJI:

2021 rok

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa świetlicy wiejskiej w Roszkowicach. m2. Przebudowa obejmuje wykonanie nowych pomieszczeń pełniących funkcje toalety, pomieszczenia gospodarczego. Wykonane zostanie również zadaszenie nad nową częścią obiektu wraz z tarasem. Pod wiata znajdzie się kominek zewnętrzny – grillowy.

Charakterystyczne parametry techniczne nowoprojektowanego obiektu.

Długość obiektu : 12,71

Szerokość obiektu : 9,55 m

Wysokość: 3,74 m

 

(Galeria przedstawia zdjęcia z rozbiórki starego budynku przy świetlicy wiejskiej)

 

(Galeria przedstawia przygotowanie terenu pod rozbudowę, rozpoczęcie robót)

11.03.21r..jpeg

28.04.21.jpeg

(Na zdjęciach widzimy postęp prac, wybudowana została ściana)

 

(Na zdjęciach zakończony montaż więźby dachowej nad rozbudowaną świetlicą wiejską w Roszkowicach)

Prace tynkarskie.jpeg

(Na zdjęciu: trwające prace tynkarskie na obiekcie. Zakończono montaż konstrukcji kominka)

IMG_20210622_110403.jpeg

(Na zdjęciu: rozpoczęto prace związane z wykonaniem wewnętrznych instalacji elektrycznych oraz wodno-kanalizacyjnych)

 

Trwają prace wykończeniowe przy rozbudowanej świetlicy w Roszkowicach. Są już pierwsi jej skrzydlaci użytkownicy, którzy swoiście potwierdzają swoją obecnością, przyjazność obiektu i gościnność mieszkańców Roszkowic.

1.jpeg

(Na zdjęciu widać skończone prace z zewnątrz budynku)

2.jpeg

(Na zdjęciu: montaż drzwi zewnętrznych)

3.jpeg

(Przy suficie, na drewnianej belce widać ptasie gniazdo)

 

(Galeria przedstawia zdjęcia z zakończonej przebudowy świetlicy)