Zapraszamy do obejrzenia filmu: Gmina Niemodlin w 2020 roku, inwestycje i wydarzenia, podsumowanie roku - NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Budowa kanalizacji sanitarnej w Graczach – Kolonia Robotnicza

13-01-2021

prow.jpg.png.jpeg

 

Operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa” pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Graczach – Kolonia Robotnicza”,

mająca na celu uregulowanie gospodarki ściekowej w miejscowości Gracze, ul. Kolonia Robotnicza poprzez budowę kanalizacji sanitarnej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wybudowanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami do granicy posesji, rurociągów tłocznych oraz jednej sieciowej przepompowni ścieków z zasilaniem i zagospodarowaniem dla odbioru ścieków z przysiółka Kolonia Robotnicza w Graczach w gminie Niemodlin. Zadanie inwestycyjne docelowo umożliwi zebranie ścieków z posesji znajdujących się na terenie Kolonii Robotniczej w Graczach poprzez system grawitacyjno-tłoczny, a następnie przetłoczenie ich dalej do istniejącej przepompowni ścieków w Graczach.

Koszty: ogółem z wniosku: 1 146 433,84 zł

Wysokość dofinansowania: 575 102,00 zł co stanowi 63,63 % kosztów kwalifikowalnych


Wnioskodawca: Gmina Niemodlin

 ZAKRES PROJEKTU:

Zakres robót obejmuje wykonanie kanalizacji sanitarnej o długości 1,507 km.

OKRES REALIZACJI:

2020r. - 2021r.

1.jpeg

2.jpeg

3.jpeg

Trwają prace kanalizacyjne Gracze_Koloania Robotnicza.jpeg
(Zdjęcia przedstawiają rozpoczęcie prac)

 

Trwają prace na budowie: została już wykonana przepompownia, główna sieć, obecnie trwają prace związane z wykonaniem przykanalików umożliwiających podłączenie do kanalizacji mieszkańców.
przepompownia.jpeg

przepompownia1.jpeg

(Na zdjęciach widzimy maszyny budowlane podczas prac)