Zapraszamy do obejrzenia filmu: Gmina Niemodlin w 2021 roku, inwestycje i wydarzenia, podsumowanie roku - NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków dla Gminy Niemodlin w m. Gościejowice Małe

13-01-2021

oczyszczalnia.png

"Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków dla Gminy Niemodlin w m. Gościejowice Małe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Osi priorytetowej V – Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego Działania 5.4 – Gospodarka wodno – ściekowa.

Przyznane dofinansowanie w kwocie 9 809 405,34 zł stanowi 72,99 % wydatków kwalifikowanych.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków dla gminy Niemodlin w miejscowości Gościejowice Małe.

ZAKRES PRAC OBEJMUJE:

Częściową likwidację, rozbudowę oraz budowę obiektów wraz z infrastrukturą towarzyszącą pozwalającą na modernizację układu technologicznego oczyszczania ścieków.  W skład zmodernizowanego ciągu technologicznego będą wchodzić budynki technologiczne i gospodarcze, zbiorniki zamknięte i otwarte oraz obiekty zabezpieczone przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi wiatą. Układ przestrzenny obiektów istniejących niepodlegających rozbudowie nie zostanie zmieniony. Natomiast obiekty nowoprojektowane, jak również te, które zostaną rozbudowane bądź przebudowane nawiązywać będą do układu istniejącego.

Projektowany układ zagwarantuje efekt oczyszczania ścieków zgodny z wymaganiami określonymi przepisami prawnymi dla aglomeracji.

Całkowita wartość projektu wynosi 16 530 440,57 zł

Łączna wartość wydatków kwalifikowanych wynosi 13 439 382,58 zł

 

(W galerii przedstawione są zdjęcia z rozpoczęcia robót)

 

Oczyszczalnia1.jpeg

(Na zdjęciu: oczyszczalnia z umieszczoną tablicą informacyjną dotyczącą inwestycji)

 

InkedOczyszczalnia (002)_LI.jpeg

(Na zdjęciu: przebieg prac związanych z inwestycją)

 

SBR3-fundamentowanie.jpeg

Zbiornik_retencyjny_fundamentowanie.jpeg

Fundament Zbiornika Retencyjnego.jpeg

(Na zdjęciach: Trwają prace na oczyszczalni ścieków. Rozpoczęto roboty związane z wykonaniem fundamentów zbiorników)

 

Fundament Stacji Osadów.jpeg

(Na zdjęciu: fundament stacji osadów)

 

Stacja osadów2.jpeg

(Na zdjęciu: stacja osadów)

 

Zbrojenie komory zbiornika retencyjnego (002).jpeg

(Na zdjęciu: zbrojenie komory zbiornika retencyjnego)

 

Sioto-piaskownik.jpeg

(Na zdjęciu: sito- piaskownik)

 

Wykonano już komorę zbiornika retencyjnego, trwają prace nad zbrojeniem komory trzeciego zbiornika oczyszczalni, który zwiększy jej wydajność oraz budowy obiektu sito-piaskownika.

 

 

1.jpeg

(Na zdjęciu: wykop pod zbiornik ścieków dowożonych)

 

2.jpeg

(Na zdjęciu: prace przy budowie komory tlenowej stabilizacji osadu)

 

 

(W galerii znajdują się zdjęcia przedstawiające zakończone prace budowlane przy budowie zbiornika SBR oraz zbiornika retencyjnego oraz rozpoczynające się prace montażowe armatury i instalacji)

 

6.jpeg

(Na zdjęciu: prace zbrojeniowe magazynu osadu)

 

7.jpeg

(Na zdjęciu: montaż sitopiaskownika)

 

8.jpeg

(Na zdjęciu: modernizacja stacji odwadniania i higienizacji osadu)

 

Prace wewnątrz zbiornika retencyjnego z pompownią ścieków.jpeg

(Na zdjęciu: prace wewnątrz zbiornika retencyjnego z pompownią ścieków)

 

Prace zbrojeniowe przy zbiorniku ścieków dowożonych.jpeg

(Na zdjęciu: prace zbrojeniowe przy zbiorniku ścieków dowożonych)

 

Reaktor SBR wyposażony w instalacje wewnętrzne - po wstępnym rozruchu..jpeg

(Na zdjęciu: reaktor SBR wyposażony w instalacje wewnętrzne- po wstępnym rozruchu)

 

Zakończono betonowanie zbiornika komory tlenowej stabilizacji osadu.jpeg

(Na zdjęciu: zakończono betonowanie zbiornika komory tlenowej stabilizacji osadu)

 

 

(Galeria przedstawia: rozpoczęte prace związane z zadaszeniem magazynu osadu)