- NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Powstaje dokumentacja nowego przedszkola

28-10-2014

Powstaje dokumentacja nowego przedszkola

 

  Gmina Niemodlin od wielu lat dostrzega problem konieczności budowy nowego przedszkola w Niemodlinie, w związku z tym w roku bieżącym skoncentrowano się na opracowaniu kompleksowej dokumentacji technicznej w celu uzyskania pozwolenia na budowę nowego obiektu. Zgodnie z dokonaną analizą i przygotowaną koncepcją, planuje się lokalizację nowego przedszkola w sąsiedztwie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Niemodlinie od ulicy Reymonta. W ten sposób powstanie nowoczesny kompleks edukacyjny z dostępem do bazy sportowej – kompleks Orlik i hala widowiskowo sportowa oraz z dostępem do bazy kulturowej – Ośrodek Kultury w Niemodlinie.
   Dokumentacja zakłada budowę sześciodziałowego przedszkola wraz dodatkową salą umożliwiającą prowadzenie klubu (żłobka) dziecięcego dla najmłodszych dzieci. Ponadto obiekt wyposażony będzie w salki umożliwiające prowadzenie terapii zajęciowej oraz zajęć korekcyjnych. W budynku zastosowane zostaną nowoczesne rozwiązania energooszczędne, a także wykorzystane będą odnawialne źródła energii.  Planuje się realizację inwestycji w cyklu dwuletnim. Obecnie trwa analiza programów, w celu opracowania wniosku i uzyskania dofinansowania zewnętrznego. Dokumentację techniczną wykonuje biuro projektowe Pracownia Projektowa W.P. pod kierownictwem Wojciecha Paszkowskiego.

 przedszkole 1.jpeg

przedszkole 2.jpeg